nieuws

Buzz……….

Het gaat niet goed met de bestuivers in Nederland: honingbijen, wilde bijen, zweefvliegen, hommels en andere insecten. Daarom heeft AB zich in 2019 aangesloten bij het initiatief van de Nationale Zaaidag, die voor het eerst in 2018 is georganiseerd. Honderden mensen...

Oude Veiling weer open!

Afgelopen zaterdag is de Oude Veiling heropend. Daarmee is een lang gekoeterde wens van AB in vervulling gegaan. Al sinds de oprichting van AB in 1980 wordt de behoefte aan een kleinschalig, laagdrempelig cultureel centrum in het dorp in haar verkiezingsprogramma’s...

AB is er ‘gewoon’ nog

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jongstleden heeft Aalsmeerse Belangen niet meegedaan. Hierdoor zaten niet alleen voor het eerst sinds 1982 geen AB-ers in de Aalsmeerse raad, maar ontstond hier een ware ‘landsverschuiving’. In de laatste periode was...

Loop mee met AB

Aanstaande zaterdag 28 januari, gaan een aantal fractieleden aan de wandel over de Hoge Dijk. Over deze dijk heeft de fractie vragen gesteld aan het college. Wens van AB is om de Hoge Dijk als wandel en fietsverbinding te kunnen gebruiken. Een ‘walk & talk’ in plaats...

Woorden en daden voor de zorg!

Het budget voor thuiszorg was in 2016 te snel op. We besteden meer geld dan afgesproken met de zorgverzekeraars. Dit komt doordat we in ons zorgstelsel dit jaarlijks vooraf vaststellen. Dit is een landelijk probleem. Aan het eind van het jaar moet blijken of dit...

De Hoge Dijk fiets- en wandelpad.

De Hoge Dijk is een dijk die ligt tussen de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg en voorkomt dat het water van het bovenland de lagergelegen polder in stroomt. Al decennia lang wordt deze dijk gebruikt als wandelpad en als toevoerpad voor de aanliggende woningen en...

Nieuwjaarsreceptie AB

  Het bestuur en de fractie van Aalsmeerse Belangen organiseren op 7 januari 2017 een Nieuwjaarsreceptie. De receptie vindt dit jaar plaats op de Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer. Reserveer 7 januari 2017 vanaf 16 uur dus in je agenda. Iedereen is van...

Bij tegenwind een tandje erbij

  Aalsmeerse Belangen maakt zich zorgen over de de uitvoering van de motie Alternatieve woonvormen (tijdelijke woningbouw).Het wegvallen van twee locaties voor tijdelijke woningbouw in de Hornmeer (de Apollostraat en de Sweelinckstraat), zoals wethouder van Duijn...

Drie stappen vooruit in de laatste raadsvergadering van 2016

Duurzaamheid is vanaf nu een vast onderdeel van al het nieuwe beleid van de gemeente Aalsmeer. Zo besloot de raad afgelopen donderdag. Met een tegenstem van de fractie van Pact omdat het niet concreet genoeg was en mogelijk ook omdat hun – niet zo innovatieve- motie...

Aandacht voor minima

De constatering dat er in het budget voor minima beleid nog een flink bedrag  zit voor dit jaar, terwijl er ook mensen in de gemeente een beroep doen op de voedselbank, rijmt niet met elkaar. Wordt er voldoende kenbaar gemaakt dat er voorzieningen zijn voor mensen met...

TmetAB in de Bieb over de Bieb

Zaterdag 26 november houdt Aalsmeerse Belangen de TmetAB in de bibliotheek van Aalsmeer. Dit is niet zonder reden; de gemeente heeft een nieuwe visie voor de bibliotheek opgesteld. De visie richt zich op het beeld in 2025. Natuurlijk speelt de digitalisering hierin...

AB op bezoek bij het Cultuurpunt

Het is blijkbaar niet altijd duidelijk wat het Cultuurpunt in Aalsmeer doet, of liever gezegd, niet doet. Dat bleek wel uit het gesprek van enkele fractie leden van AB met Madeleine Heijligers en Lennard Gols van deze organisatie. Zo krijgen zij regelmatig de vraag of...

Driemaal is scheepsrecht voor de accountmanager

    Aalsmeerse Belangen kiest voorlopig voor een tijdelijke accountmanager voor economie, recreatie en toerisme. De meerderheid van de gemeenteraad ging donderdagavond hierin mee middels steun aan ons amendement. De begroting wordt nu op aangepast op dit...

Deel uw visie over ons dorpscentrum

De eerste TmetAB na de zomervakantie vindt plaats op 24 september en heeft de ‘dorpscentrum Centrumvisie’ als onderwerp. De locatie is dit keer toepasselijk in het centrum zelf, Zijdstraat 26. De tenten zijn weer opgeborgen, de bruine benen worden aan een ieder...

Aalsmeerse belangen liggen bij de feestweek en de plas

Wederom trok de raadsvergadering grote belangstelling van het ubliek. Ditmaal niet de atleten die naar het gemeentehuis waren gerend, maar pramen die waren aangemeerd. Er waren veel vrijwilligers van Aalsmeerse evenementenorganisaties. Aalsmeerse Belangen heeft helder...

T met AB op nieuwe locatie

Het is inmiddels al weer enige tijd gelden dat er een T met AB middag is geweest. Door allerlei omstandigheden kwam het er steeds maar niet van, maar 30 april aanstaande is er weer een ouderwetse ‘T met  AB’.  Er is wel een nieuwe locatie gevonden en iedereen is dan...

AB-avond over Floriworld

Op maandag 25 april organiseert AB, samen met Royal Flora Holland, een avond waar de inwoners van Aalsmeer voor het eerst kennis kunnen maken met de plannen voor het flower experience center: Floriworld. Vanaf 20:30 zijn belangstellenden van harte welkom in de grote...

Het alternatief

Unanieme steun voor alternatieve woningen Vorig jaar ging AB op bezoek bij Heijmans om hun “ tiny house” , de Heijmans One, te beoordelen. Het is al jaren een wens van AB om dergelijke alternatieve woonvormen in Aalsmeer te realiseren. Het is voor starters en...

Ter nagedachtenis

Het plotselinge overlijden van Han brengt een grote schok teweeg. Als een steen in een vijver; hoe dichter bij de steen hoe meer het water beweegt. De kringen in het water hebben een gelijkenis met de familiekring, de vriendenkring, collega’s, kennissen en zo steeds...

Sprakeloos

Vandaag bereikte het verdrietige bericht ons dat Han Carpay plotseling is overleden. We zijn met stomheid geslagen. We wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Han was een van de oprichters begin jaren tachtig van Aalsmeerse Belangen....

‘Woonagenda Aalsmeer 2016-2020’

In het Verkiezingprogramma 2014 van de fractie van AB hebben wij aangegeven dat we ons hard wilden maken voor het bouwen van Ook heeft AB in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat gelden uit het woonfonds bestemd mogen worden om alternatieve woonvormen mogelijk te...

jaar van de geit

2015 was het jaar van de geit. En het jaar van het licht… 2016 is het jaar van de aap, maar ook het jaar van het boek. Een mooie nieuwe combinatie, waar we vast inspiratie uit kunnen halen. Het afgelopen jaar heeft ook in de politiek ups en downs gehad, maar er zijn...

Stil II

Soms is stilte zeer aangenaam. Bijvoorbeeld om op de poel vanuit je bootje de vogeltjes te kunnen horen. Uit eigen ervaring weet ik dat het bijna altijd aanwezige vliegtuiggeluid weg gefilterd wordt, zoals mensen die naast het spoor wonen, ook de treinen niet meer...