Soms is stilte zeer aangenaam. Bijvoorbeeld om op de poel vanuit je bootje de vogeltjes te kunnen horen. Uit eigen ervaring weet ik dat het bijna altijd aanwezige vliegtuiggeluid weg gefilterd wordt, zoals mensen die naast het spoor wonen, ook de treinen niet meer horen. In de relatieve stilte op de poel is het in zomerdagen soms een kakafonie aan herrie. Motorboten met motoren, maar sinds enkele jaren vaak ook voorzien van een geluidsinstallatie. Vrije tijd doorbrengen met muziek is prachtig, maar om daar nu de rustzoeker onontkoombaar van mee te laten genieten is wat anders. Om de geluiden van de poel op aanvaardbaar niveau te houden is het nodig een regel te hebben die gerespecteerd dient te worden. Om die reden heeft Aalsmeerse Belangen de motie ingediend waarin we de oproep doen om de APV aan te passen, zodat het duidelijk is dat hinderlijke herrie niet mag. Het gaat niet om het geluid wat over de Westeinder schalt met diverse zomerse evenementen, het gaat juist om het geluid op de dagen dat de twijfel toeslaat of de pramenrace vandaag vaart in plaats van de 2e zaterdag in september…

Het aankondigen van de motie heeft veel informatie gegeven over de APV. Daarin staan voldoende regels opgenomen over geluidsoverlast. Inmiddels is toegezegd dat er in het komende vaarseizoen meer aandacht komt door handhaving. En misschien is het nog belangrijker dat er in publicaties meer uitleg gegeven gaat worden over te harde muziek op het water. Dat dat dus niet mag en alleen is toegestaan met de evenementen die daar een ontheffing voor hebben gekregen. Wij vertrouwen erop dat er in het volgende vaarseizoen, op een paar evenementendagen na, de eenden en andere vogels weer de grootste herrieschoppers op de poel zijn, met alle ruis van de zilveren vogels.