2015 was het jaar van de geit.

En het jaar van het licht… 2016 is het jaar van de aap, maar ook het jaar van het boek. Een mooie nieuwe combinatie, waar we vast inspiratie uit kunnen halen. Het afgelopen jaar heeft ook in de politiek ups en downs gehad, maar er zijn vele opgaande lijnen. Mogelijk door de positieve werking van het licht? In 2015 is het boek van Claudia de Breij verschenen met de titel: “Neem een geit”. Een advies uit een mooi verhaaltje, met een opvolgend advies een poos later; Doe die geit weg. Het zou mooi zijn wanneer we met de afloop van het jaar 2015 ook de geit weg doen. Daardoor ontstaat de ruimte om in 2016 ons te kunnen verdiepen op de inhoud, als in een boek. De fractie van Aalsmeerse Belangen wenst iedereen een gezond en passievol 2016.

Helma Persoon

Fractievoorzitter