De eerste TmetAB na de zomervakantie vindt plaats op 24 september en heeft de ‘dorpscentrum Centrumvisie’ als onderwerp. De locatie is dit keer toepasselijk in het centrum zelf, Zijdstraat 26.

De tenten zijn weer opgeborgen, de bruine benen worden aan een ieder getoond en de feestweek en pramenrace zijn inmiddels weer geschiedenis. Ook zijn de politieke voorstellingen in het huis van de gemeente weer begonnen. De raadleden en fractieassistenten van Aalsmeerse Belangen zijn ook terug van hun vakantieadressen en dat betekent dat ook de TmetAB spreekuren weer gaan beginnen. Wij nodigen alle inwoners van Aalsmeer uit om mee te denken over een goede invulling van het centrum van Aalsmeer. Het college heeft een concept centrumvisie ter inzage gelegd en wij zijn benieuwd naar uw mening over ons dorpscentrum. Vanaf 15.00u staat de thee (en koffie) klaar.

Alle suggesties zijn welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk langs te komen, dan is het natuurlijk ook mogelijk om via een mailbericht uw wensen duidelijk te maken. Mails kunt u sturen aan info@aalsmeersebelangen.nl