Ton Offerman (voorzitter)
Jop Kluis (secretaris)
Helma Persoon (penningmeester)
Leo van Erp (algemeen bestuurslid)
Nicolette Pecht (algemeen bestuurslid)
contact bestuur@aalsmeersebelangen.nl