Theo van der Hoek (secretaris-interim voorzitter)
Gertjan van der Hoeven (penningmeester)
Henk Kooij (algemeen bestuurslid)
Joop van der Jagt (algemeen bestuurslid)
contact bestuur@aalsmeersebelangen.nl