Aalsmeerse Belangen maakt zich zorgen over de de uitvoering van de motie
Alternatieve woonvormen (tijdelijke woningbouw).Het wegvallen van twee locaties voor tijdelijke woningbouw in de Hornmeer (de Apollostraat en de Sweelinckstraat), zoals wethouder van Duijn vorige week op een voorlichtingsavond vertelde, zorgt ervoor dat
de kansen om snel woningen te gaan bouwen voor jongeren, starters en
senioren, nog kleiner zijn geworden. Van de elf opgenoemde kansrijke
locaties blijken er nu al meerdere ongeschikt te zijn en de verwachting
is helaas dat die lijst nog wel zal gaan groeien.

Het is vanzelfsprekend dat het college goed heeft geluisterd en blijft
luisteren naar de bezwaren van alle omwonenden, want het is niet niks
als er grote veranderingen gepland worden in je directe woonomgeving.
Wanneer voor sommige locaties blijkt dat de gevolgen voor de omgeving te
groot zijn, vinden wij het ook niet meer dan terecht dat deze dan
afvallen. Maar dit alles neemt niet weg dat het steeds moeilijker is
voor jongeren, starters en senioren om zelfstandig te kunnen of blijven
wonen in Aalsmeer. Voor Aalsmeerse Belangen is dat een grote zorg.

Aalsmeerse Belangen roept daarom alle inwoners op om mee te denken over
kansen om wonen voor deze groep mogelijk te maken. En aan de andere
politieke partijen om mee te denken aan alternatieve locaties, wanneer
een locatie afvalt. Wij zien zelf nog steeds grote kansen voor
tijdelijke woningbouw voor jongeren en starters op het voormalige VVA
terrein. Al eerder hebben wij deze plek als zeer kansrijk benoemd. In de
strook langs de Zwarteweg (tussen de Dreef en de N196) kunnen naar onze
inschatting op korte termijn tientallen wooneenheden worden
gerealiseerd. Wij zullen het college opnieuw oproepen om deze locatie
versneld te ontwikkelen.