nieuws

Afscheid wethouders

Donderdag 26 april is het afscheid van beide wethouders van Aalsmeerse Belangen; Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis. Dit maakt (voorlopig) een einde aan een tijdperk waarin AB veel heeft bereikt voor Aalsmeer. AB dankt Gertjan en Jop voor hun inzet de laatste 8...
Lees verder

Aalsmeerse Belangen (AB) zal niet deelnemen aan de gemeenteraads verkiezingen van 21 maart 2018.

Op basis van een groot aantal gesprekken heeft het bestuur van AB moeten vaststellen dat het niet mogelijk is om voldoende verkiesbare kandidaten te vinden om aan deze verkiezingen deel te nemen. Enkele partijgenoten hebben na een jarenlange bijdrage gekozen voor een...
Lees verder

PERSBERICHT

Raadslid Dick Kuin heeft aangegeven de fractie van Aalsmeerse Belangen per direct te verlaten. De aanleiding voor zijn vertrek is de concept kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen, waar zijn naam op ontbreekt. De leden van Aalsmeerse Belangen hebben een...
Lees verder

Afscheid wethouders

Donderdag 26 april is het afscheid van beide wethouders van Aalsmeerse Belangen; Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis. Dit maakt (voorlopig) een einde aan een tijdperk waarin AB veel heeft bereikt voor Aalsmeer. AB dankt Gertjan en Jop voor hun inzet de laatste 8...

PERSBERICHT

Raadslid Dick Kuin heeft aangegeven de fractie van Aalsmeerse Belangen per direct te verlaten. De aanleiding voor zijn vertrek is de concept kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen, waar zijn naam op ontbreekt. De leden van Aalsmeerse Belangen hebben een...

Wonen in een park

Tijdens de vergadering op 28 september 2017 heeft de Aalsmeerse gemeenteraad de Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein aangenomen. In het voorjaar van 2016 heeft Aalsmeerse Belangen het initiatief genomen om tot de oproep te komen voor locaties voor tijdelijke...

Andere Tijden Sport

De vierde sporthal is een feit. In april hebben we de rondgang gemaakt op de bouwplaats voor het filmpje. Toen wist Marten van Maastrigt ons al de datum te geven van de officiële opening. Afgelopen zondag was het zover en ik ben natuurlijk even gaan kijken. Heel...

Algemene Beschouwing raadsvergadering 29 juni.

In de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Helma Persoon de algemene beschouwing vertolkt vanuit het perspectief van Aalsmeerse Belangen. De tekst vindt u " hier " In de raadsvergadering van 6 juli wordt het debat gevoerd naar aanleiding van de beschouwingen van...

Nabeschouwing raadsvergadering 23 mei

  Met het besluit voor het instellen van een monumentenfonds is een langgekoesterde wens van AB in vervulling gegaan. We hechten aan onze gemeentelijke monumenten en ook aan goed onderhoud daarvan. Deze subsidie is een nieuwe maatregel om de eigenaren tegemoet te...

Marten van Maastrigt over de vierde sporthal

Marten van Maastrigt over de vierde sporthal Marten van Maastrigt over de vierde sporthal Sportverenigingen die nu nog gebruik maken van ruimte buiten de gemeente of in de verouderde gymzalen, kunnen vanaf september 2017 terecht in deze duurzame trainingshal. Door de...

Afvalplan; geen brede steun, dan ook geen besluit

Op de raadsvergadering van donderdag 20 april heeft AB, samen met CDA, verzocht het besluit over het afvalplan van de agenda te halen. Reden hiervoor is het ontbreken van een breed draagvlak voor een variant. Het plan kent twee varianten die beide niet op brede steun...

En nog een keer!

Tijdens de NL doet actie hebben we meegedaan aan de grote schoonmaakactie op de Westeinder. Afgelopen zaterdag hebben een aantal ABers meegeholpen om in Aalsmeer Oost het zwerfafval op te ruimen. Aalsmeerse Belangen helpt immers graag een handje mee bij de uitvoering...

Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2017

In de raadsvergadering van 16 maart 2017 stond de behandeling van de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Voor de duidelijkheid, de APV is een verordening waarin algemene regels worden opgenomen die niet in de reguliere verordeningen...

Watertappunten stimuleren gezond en milieubewust gedrag.

Initiatief AB en PACT Afgelopen donderdag is de motie met steun van de VVD aangenomen om te onderzoeken wat de kosten zijn van het aanleggen van drie watertappunten in de gemeente Aalsmeer. U vraagt zich misschien af waarom het aanleggen van watertappunten nodig is....

We doen het weer!

In het teken van ‘NLdoet’ vaart een enthousiast schoonmaakteam van Aalsmeerse Belangen aanstaande zaterdag 11 maart net als vorig jaar weer vrolijk mee met een praam in een poging het Westeinderplassengebied vòòr het recreatieseizoen weer een stukje schoner en dus...

mag schiphol verder groeien

In het Aldersakkoord staat dat Schiphol tot 2020 mag doorgroeien tot 500.000 vluchten per jaar, maar de luchthaven bereikt dit plafond waarschijnlijk eind 2017 al. Er staat ook in dat staat dat extra vakantievluchten moeten doorstromen naar de regionale vliegvelden...

De Oude Veiling en Aalsmeerse Belangen

Wie de geschiedenis kent weet dat er een warme relatie is tussen De Oude Veiling en Aalsmeerse Belangen. Al decennia zijn er plannen geweest om De Oude Veiling weer de functie te geven die het in vroeger tijden had; Het verenigingsgebouw. Er is gestreden voor het...

Marco den Haan over de jongereninloop in Oost

Marco den Haan over de jongereninloop in Oost De Keet is de jongereninloop in Aalsmeer-Oost en is gerealiseerd in de zomer van 2015. Het is voor jongeren de plek om elkaar te ontmoeten, plannen te maken en uit te voeren. Dit alles met goed beheer en onder begeleiding...

Loop mee met AB

Aanstaande zaterdag 28 januari, gaan een aantal fractieleden aan de wandel over de Hoge Dijk. Over deze dijk heeft de fractie vragen gesteld aan het college. Wens van AB is om de Hoge Dijk als wandel en fietsverbinding te kunnen gebruiken. Een ‘walk & talk’ in plaats...

Woorden en daden voor de zorg!

Het budget voor thuiszorg was in 2016 te snel op. We besteden meer geld dan afgesproken met de zorgverzekeraars. Dit komt doordat we in ons zorgstelsel dit jaarlijks vooraf vaststellen. Dit is een landelijk probleem. Aan het eind van het jaar moet blijken of dit...

De Hoge Dijk fiets- en wandelpad.

De Hoge Dijk is een dijk die ligt tussen de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg en voorkomt dat het water van het bovenland de lagergelegen polder in stroomt. Al decennia lang wordt deze dijk gebruikt als wandelpad en als toevoerpad voor de aanliggende woningen en...