Het gaat goed met AB. Aalsmeerse Belangen heeft 6 zetels in de gemeenteraad. De fractie bestaat uit 6 raadsleden en 2 fractieassistenten die samen met veel enthousiasme en een kritische blik hun bijdrage leveren aan het bestuur van Aalsmeer. AB vormt samen met CDA de coalitie. In het college van B&W hebben we 2 wethouders.

AB is een lokale politieke partij. Al bijna vijfendertig jaar zet AB zich in voor een welvarend, leefbaar en dorps Aalsmeer. Kenmerkend voor AB is de duidelijke, transparante manier van werken. AB is niet gebonden aan grote ideologie├źn, levensovertuigingen of landelijk opererende politieke partijen. Doordat de partij haar wortels in de Aalsmeerse samenleving heeft, kan AB de belangen van de Aalsmeerse burger goed behartigen. AB legt uitsluitend verantwoording af aan de inwoners van Aalsmeer en dus niet aan een partijbestuur in Den Haag.

Voor een bedrag van 30 euro per jaar kunt u zich aansluiten bij de leden van AB. U steunt dan de plaatselijke partij in alle opzichten. Het rekeningnummer is NL06 INGB 0006 2551 51 ten name van Aalsmeerse Belangen. Indien u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u een email sturen naar ons bestuur p/a bestuur@aalsmeersebelangen.nl