Helma Persoon, fractievoorzitter

Sinds 201helma-10 maakt Helma deel uit van de fractie. Na de verkiezingen in 2014 gekozen tot fractievoorzitter.

Naast de uitvoering van deze taak is zij ook in een aantal portefeuilles een van de woordvoerders.  Als zelfstandig ondernemer verzorgt zij bedrijfsadministraties en fiscaal advies. Met deze expertise volgt ze in de politiek alle portefeuilles op het financiële vlak. Ze kijkt graag net even vanuit een ander perspectief tegen de zaken aan en heeft een brede belangstelling.

 

Aanspreekpunt voor de portefeuilles met de onderwerpen:

. muziek- en cultuureducatie; sociaal cultureel; bibliotheek en media;

. participatie; communicatie; wijkgericht werken; regionale samenwerking; bestuurlijke vernieuwing;

. financiën

Haar motto:  “Delen heeft niets met cijfertjes te maken”

U kunt haar bereiken via: helma@ministraties.nl

 

Danny Tol, vice-fractievoorzitter

danny2-1Danny sinds 2010, als raadslid, deel uit van de fractie van AB. Sinds zijn aantreden heeft hij zich met verschillende dossiers bezig gehouden. Tegenwoordig is hij ook de vice-fractievoorzitter.

Danny is zelfstandige bouwkundige. Hierdoor is hij zeer ervaren in het toetsen en beoordelen van bouwplannen en de technische en organisatorische uitvoering ervan. Zijn analytische werkmethode kan hij ook goed gebruiken bij het beantwoorden van diverse vraagstukken over de ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeente.

Gezien zijn achtergrond is het begrijpelijk dat hij binnen de fractie graag ingezet wordt bij ruimtelijke ontwikkeling en bouwinitiatieven. Daarnaast houdt hij zich o.a. bezig met openbare orde & veiligheid en allerlei duurzaamheidsaspecten.

U kunt hem bereiken via: dtol@kabelfoon.nl

 

René Martijn, raadslid

copy1a-1René als al sinds 2002 lid van de fractie van AB. Eerst als raadslid, later als fractievoorzitter en nu weer als raadslid. Voor die tijd was hij al bestuurslid bij AB.

Hij is bloemenarrangeur, maar bij veel Aalsmeerders bekend als voorzitter van de Stichting Feestweek Aalsmeer en als organisator en presentator van verschillende andere evenementen.

René houdt zich binnen de fractie o.a. intensief  bezig met verkeer & vervoer, kunst  & cultuur, de economische agenda, Greenpark, openbare werken, recreatie & toerisme. Buiten de fractie is hij ook vice-voorzitter van de raad en, als langst zittende raadslid, nestor van de raad.

U kunt hem bereiken via: gemeenteraad@renemartijn.nl

Dirk Stoker, raadslid

dirk-1Dirk  is met de verkiezingen van 2010 toegetreden tot de fractie van AB.

Hij is als verpleegkundige  werkzaam in de psychiatrische gezondheidszorg. Daarvoor heeft hij al veel  werkervaring opgedaan in de verschillende gebieden van de geestelijke  gezondheidszorg en de verslavingszorg. Ook heeft hij gewerkt als  arbo-verpleegkundige bij de sociale werkvoorziening. Hierdoor  beschikt hij kennis van het beleid op het gebied van reactivering van mensen met  een arbeidsbeperking. Dirk is specialist op het gebied van de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Dirk richt zich binnen de fractie op het sociale domein en met name op de zorg kanten hiervan. Daarnaast houdt hij zij bezig met participatie en wijkgericht werken.

U kunt hem bereiken via: abdirkstoker@gmail.com

Frits Nisters, raadslid

frits-nisters-1-210x300Frits Nisters is lange tijd actief geweest binnen de PvdA en PACT Aalsmeer. In 2013 heeft hij ‘de overstap gemaakt’ naar AB.

Naar eigen zeggen omdat AB opkomt voor alle Aalsmeerders, ondernemer of niet. Hierbij noemde hij met name de meer kwetsbare in onze samenleving. En juist voor de groep mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen wil Frits zich inzetten.
Frits is zelf ondernemer en runt samen met zijn partner een bedrijf dat zich bezighoudt met promotie van plantaardige producten. Sinds januari 2014 is Frits lid van de fractie van AB.

Dossiers die zich in zijn, meer dan warme, belangstelling mogen verheugen zijn natuur, milieu en duurzaamheid. Maar vooral wonen is één van zijn aandachtsgebieden, waarbij “voor iedereen” een belangrijke drijfveer is.

U kunt hem bereiken via: ab.nisters@gmail.com

Luc de Horde, raadslid

Luc is na de verkiezingen van 2014 als fractieassistent tluc-de-horde-1oegetreden tot de fractie. Hij heeft bewust gekozen actief te worden binnen AB omdat hij gaat voor een “prettige leefomgeving voor iedereen”.

Luc is in het dagelijks leven adviseur ruimtelijke informatie bij een provincie.

Ondanks zijn “ruimtelijke achtergrond” laat hij zich binnen de fractie veel gelden op onderwerpen als economie, Schiphol, recreatie, toerisme,  natuur(beheer) en milieu.
Maar ook zijn kijk op ruimtelijke ontwikkelingen wordt bijzonder gewaardeerd in de fractie.

U kunt hem mailen via: Lucdehorde@gmail.com

 

Leo van Erp, fractieassistent

22-april-2015-143-300x169In 2002 tot 2008 maakte Leo ook al als raadslid deel uit van de fractie van AB.

 

Sinds 2014 maakt Leo deel uit van de fractie. In 2002 tot 2008 maakte Leo ook al als raadslid deel uit van de fractie van AB.
In zijn vrije tijd en destijds ook als ondernemer zet hij zich al jaren in voor cultureel Aalsmeer met als doel een kleinschalig cultureel centrum in Aalsmeer.
 
Portefeuilles zijn zorg en welzijn, onderwijs en ontplooiing, verkeersmaatregelen , wonen en arkenbeleid.

 

U kunt hem mailen via:  leovanerp2@gmail.com