De Hoge Dijk is een dijk die ligt tussen de Oosteinderweg en de Aalsmeerderweg en voorkomt dat het water van het bovenland de lagergelegen polder in stroomt. Al decennia lang wordt deze dijk gebruikt als wandelpad en als toevoerpad voor de aanliggende woningen en bedrijven. Hoogheemraadschap Rijnland gaat deze dijk binnen afzienbare tijd ophogen en versterken. Dit betekent dat deze dijk ook opnieuw ingericht gaat worden. De fractie van AB heeft dan ook het college verzocht te onderzoeken of er de mogelijkheid bestaat om de Hoge Dijk in te richten met een fiets- en wandelpad.

Als die mogelijkheid zich voordoet dan ontstaat er een veilige fietsverbinding vanaf het Amsterdamse Bos en Amstelveen via de Mr. J Takkade en de Kerkweg naar het centrum van Aalsmeer waar inwoners, scholieren maar ook toeristen gebruik van kunnen maken.