c11901_c11901_2

 

 

Aalsmeerse Belangen kiest voorlopig voor een tijdelijke accountmanager voor economie, recreatie en toerisme. De meerderheid van de gemeenteraad ging donderdagavond hierin mee middels steun aan ons amendement. De begroting wordt nu op aangepast op dit punt voor de jaren 2019 en 2020. Het was de derde keer dat AB kenbaar had gemaakt dat de hoogte van het bedrag en het algemene karakter van de functie voor ons te ver gingen.

De accountmanager moet zich inzetten voor de agenda’s voor economie, recreatie en toerisme. Volgens AB moet deze functie zich vooral richten op de Aalsmeerse ambities op het gebied van recreatie en toerisme; daar is de inzet de eerste jaren hard nodig. Voor een eventueel vervolg van deze rol krijgen we eerst een evaluatie.

De begroting voor 2017 werd overigens met voltallige steun aangenomen. Dit betekent dat we verder kunnen met het realiseren van het coalitieakkoord. We liggen goed op koers.

U kunt de uitgesproken tekst van de Programma begroting-2017 hier terug te lezen.