Wederom trok de raadsvergadering grote belangstelling van het ubliek. Ditmaal niet de atleten die naar het gemeentehuis waren gerend, maar pramen die waren aangemeerd. Er waren veel vrijwilligers van Aalsmeerse evenementenorganisaties.

Aalsmeerse Belangen heeft helder haar beeld uiteengezet; voldoende ruimte voor de feestweek op het Praamplein en een grens voor overlast op de Westeinderplassen. De feestweek hoort op het Praamplein met daarbij zeker ook aandacht voor overlast. Dat er door de organisatie een voorstel is gedaan om de geluidsbelasting voor de omgeving meer in te perken, is dan ook zeer te waarderen. Hierom heeft AB in samenwerking met de andere fracties een wijziging ingediend die aansluit bij hun voorstel. Een unanieme instemming dus.

Daar waar het Praamplein en alle andere locaties beperkingen hadden, kennen de Westeinderplassen geen maximum aantal dagen met geluidsoverlast. AB heeft duidelijk aangegeven dat beperking in geluidsoverlast juist gewenst is op de Westeinderplassen, dat ook een rustgebied is. Het voorstel om dit aan te passen kreeg helaas alleen steun van PACT, de overige fracties willen pas maximaliseren als de overlast al een probleem is. Naar de mening van AB lag hier de kans om problemen juist voor te zijn. We gaan het horen…. In ieder geval heeft de fractie een helder geluid laten horen op de plaats waar dat moet; de raadszaal.

AB wenst alle organisatoren en bezoekers veel plezier bij de komende festiviteiten!