Duurzaamheid is vanaf nu een vast onderdeel van al het nieuwe beleid van de gemeente Aalsmeer. Zo besloot de raad afgelopen donderdag. Met een tegenstem van de fractie van Pact omdat het niet concreet genoeg was en mogelijk ook omdat hun – niet zo innovatieve- motie het niet haalde. Op initiatief van AB wordt inmiddels al ruim 6,5 jaar in alle raadsvoorstellen een  duurzaamheidsparagraaf gehanteerd.

Voortaan wordt in ieder beleidsdocument een eigen hoofdstuk/paragraaf opgenomen over de duurzaamheidsaspecten. Dus in plaats van achteraf aan te geven welke duurzaamheidaspecten worden geraakt, wordt nu in het beleid bepaald wat het bijdraagt aan de verduurzaming.

Er gelden dan drie doelen:

  • inwoners, organisaties en bedrijven vinden elkaar voor het oplossen van problemen en verzilveren van kansen; (iedereen doet mee/de inclusieve stad)
  • grondstoffen en producten worden hergebruikt; (geen afval maar grondstof/de circulaire economie)
  • Aalsmeer is onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2040. (de gemeentelijke organisatie in 2030/vrij van fossiele brandstoffen)

Elk jaar zullen er programma’s verschijnen waarin de uitvoering beschreven wordt, zodat alle nieuwe en betaalbare maatregelen kunnen worden meegenomen.

Juist in Aalsmeer moet dit kans van slagen hebben….. het kost minder (afval is grondstof), er is wat aan te verdienen (zon en wind is soms al goedkoper dan olie en gas) en we zijn allemaal opgegroeid met de meest innovatieve sector; de tuinbouw. En iedereen meedoen? Dat gaat ook zeker lukken!