eenpersoons_edited-1

Unanieme steun voor alternatieve woningen

Vorig jaar ging AB op bezoek bij Heijmans om hun “ tiny house” , de Heijmans One, te beoordelen. Het is al jaren een wens van AB om dergelijke alternatieve woonvormen in Aalsmeer te realiseren. Het is voor starters en alleenstaanden namelijk niet eenvoudig om aan een betaalbare woning te komen in Aalsmeer. De enige mogelijkheid om dit binnen afzienbare tijd te veranderen is via alternatieve methoden. Het plaatsen van snel plaatsbare zogenaamde “ tiny houses” op een tijdelijke basis is daar een van. Deze vorm van wonen wint snel aan populariteit en verbindt vaak fraaie vormgeving met duurzaamheid.

Donderdag 10 maart is een belangrijke stap gezet in deze ambitie. Met unanieme steun is een motie van AB en CDA met mede ondertekening van PACT aangenomen. In deze motie zijn mogelijke locaties aangegeven die voldoende voorzieningen in de buurt hebben en gemeentelijk eigendom zijn. Hier zou snelle realisatie mogelijk zijn. In dit proces is het zeker van belang dat een brede begripsvorming en participatie plaatsvindt. De bal ligt nu bij de wethouder om op basis hiervan een quick scan uit te voeren. Voor de zomer moet dit zijn gebeurd en kan er een concreter vervolg plaatsvinden. We liggen hiermee goed op koers.