spaarpotje voor aalsmeerse minima

Witte weekblad 02-12-2016

De constatering dat er in het budget voor minima beleid nog een flink bedrag  zit voor dit jaar, terwijl er ook mensen in de gemeente een beroep doen op de voedselbank, rijmt niet met elkaar.

Wordt er voldoende kenbaar gemaakt dat er voorzieningen zijn voor mensen met een minimuminkomen? We hebben suggesties meegegeven aan de portefeuillehouder om andere kanalen te gebruiken. Dat er door het Witte Weekblad een bericht over geschreven is, waarderen we zeer.

Dat heeft inmiddels weer tot reacties geleid aan ons. Voor ons reden om hier verder mee te gaan.

menselijk contact

Het is belangrijk dat inwoners die een beroep willen doen op de voorzieningen, weten dat deze er zijn en dat hier ook op eenvoudige wijze een aanvraag voor gedaan kan worden.
Wij willen menselijk contact in de zorg en geen formulierenbrigades!