Het budget voor thuiszorg was in 2016 te snel op. We besteden meer geld dan afgesproken met de zorgverzekeraars. Dit komt doordat we in ons zorgstelsel dit jaarlijks vooraf vaststellen. Dit is een landelijk probleem.
Aan het eind van het jaar moet blijken of dit genoeg is. Als dit niet zo is, kan de zorginstelling geen zorg verlenen. Gewoonlijk krijgen mensen dan geen zorg meer. Gelukkig springt in Aalsmeer de gemeente bij; de gemeenteraad heeft immers gezegd dat er geen mensen tussen wal en schip mogen vallen.
Daarom heeft het college van Aalsmeer een brief gestuurd naar de verantwoordelijk staatsecretaris. Hierin vraagt de gemeente aandacht voor deze problematiek. Hier zijn we als AB blij mee. De VVD kon zich echter niet vinden in de stelling in deze brief dat de marktwerking hier niet goed functioneert. Zij vroeg zich af of het college dat wel goed kon beoordelen.
Bij AB ligt de aandacht meer bij het zorgen voor zorg dan bij een marktdiscussie. We zijn blij dat onze gemeente met woorden en daden hieraan werkt.