Wie de geschiedenis kent weet dat er een warme relatie is tussen De Oude Veiling en Aalsmeerse Belangen. Al decennia zijn er plannen geweest om De Oude Veiling weer de functie te geven die het in vroeger tijden had; Het verenigingsgebouw.

Er is gestreden voor het realiseren van een kleinschalig cultureel centrum in het begin van de jaren tachtig.
Het pand is bezet geweest om het te behouden als podium.
Het is gekraakt geweest toen het in de jaren negentig stond te verpauperen.
Tien jaar geleden is er weer nieuw leven ingeblazen en dat heeft een 1e lustrum kunnen vieren. Al die keren waren daar AB’ers bij betrokken. In 2015 heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen door het pand aan te kopen en was eindelijk de tijd rijp voor een gezamenlijke invulling. Het college heeft de regie genomen door de haalbaarheid te onderzoeken en met de geweldige inspanning van de diverse organisaties ligt er nu een plan voor de vereniging van sociaal, maatschappelijk en culturele activiteiten.

AB’ers hebben hun herinneringen uit de tijd waarin dit soort activiteiten ook plaats vonden in De Oude Veiling. Een koor wat hun strijdliederen zong in een van de bovenzalen, terwijl beneden een biljartje werd gelegd. Waar de dames van de gym hun matje weer oprolde terwijl in een andere ruimte de filmprojector klaar werd gezet. Aalsmeerse Belangen had een droom; Coq Scheltens had een droom; En nu zijn we er bijna om de droom uit te laten komen. Een lang gekoesterde wens voor het algemene belang.

De verbouwing die nodig is om de gebundelde krachten hun werk mogelijk te gaan maken, gaat wat ons betreft gebeuren.
Met inbreng van alle kennis die er is van het monumentale pand.
Met het doorbreken van muren waardoor we in het pand elkaar gaan ontmoeten.
Met deuren die open staan en waar alle Aalsmeerders zich welkom weten. Een huiskamer waar je je thuis voelt, waar je op een stoel neerploft terwijl een ander zijn huiswerk maakt, waar iemand in de keuken heerlijke dingen maakt, waar niemand raar opkijkt omdat je daar binnen komt.

In delen van Aalsmeer wonen we nog op eilandjes, in het grootste deel van Aalsmeer ervaren we overlast van Schiphol. Dat er voor dit project subsidie gevraagd is bij de Stichting Leefomgeving Schiphol is volgens Aalsmeerse Belangen een hele goede zet geweest. We kunnen tussen alle eilandjes de bruggen slaan om alle Aalsmeerders mee te laten doen in de verbetering van de leefbaarheid van ons dorp en deze ook te ervaren. Voor de vereniging van sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten is een fysieke ruimte noodzakelijk. Decennia hebben we hier voor geijverd en we wensen alle betrokkenen, heel Aalsmeer, de kerngroep veel succes met het verwezenlijken van hun, maar ook onze droom.