Met het besluit voor het instellen van een monumentenfonds is een langgekoesterde wens van AB in vervulling gegaan. We hechten aan onze gemeentelijke monumenten en ook aan goed onderhoud daarvan. Deze subsidie is een nieuwe maatregel om de eigenaren tegemoet te komen in deze kosten. In 2011 zijn de bouwleges voor monumenten al afgeschaft.

De programmarekening van 2016 is vastgesteld. Onder de streep is er een fors bedrag overgebleven en dat heeft zijn oorzaken in voornamelijk het sociale domein en de uitvoering van het werk in de buitenruimte. De kosten voor de geleverde zorg zijn lager geweest dan begroot en het werk aan wegen, water en groen is deels doorgeschoven naar 2017. Wederom hebben we daar een opmerking over gemaakt. Het lijkt nog niet te lukken om de inhaalslag van achterstallig onderhoud in hoog tempo in te lopen. Aalsmeer heeft de financiën daarentegen goed op orde. Bij de behandeling van de Lentenota 2017 maken we de keuzes voor de bestedingen.

Doordat onze fractieleden aangesproken worden over onderwerpen die inwoners bezighouden, hebben we daar vragen over gesteld in het vragenkwartier. Daarmee verwoorden we de zorgen die leven en hebben we (hoopvolle) antwoorden gekregen. Vanuit onze rol als volksvertegenwoordiger doen we dat graag, zeker over onderwerpen die al jaren in de gemeenteraad onze (extra) aandacht krijgen. De vragen gingen over de aanleg van de glasvezelkabel, nieuwe locatie voor de Werkschuit en de rol van de gemeente bij werk aan de weg. De antwoorden zijn te vinden via het videoverslag van de raadsvergadering op de website van de gemeente.