Tijdens de vergadering op 28 september 2017 heeft de Aalsmeerse gemeenteraad de Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein aangenomen.

In het voorjaar van 2016 heeft Aalsmeerse Belangen het initiatief genomen om tot de oproep te komen voor locaties voor tijdelijke (alternatieve) woonvormen. Samen met CDA en Pact is destijds een motie ingediend die hiertoe opriep en deze motie is unaniem door de raad aangenomen. De locatie hoek Zwarteweg – Dreef geeft vele mogelijkheden en is door AB daarom ook meermaals aangewezen als geschikte locatie.

Het plan is nu dat daar ongeveer 56 sociale huurwoningen komen en 24 goedkope koopwoningen; de zogenaamde “Starterswoningen”. In totaal komen er 80 permanente woningen voor de huisvesting van éénpersoons-huishoudens, zoals jongeren en senioren. Ook is er plaats voor crisisopvang of begeleid-wonen.

Aalsmeerse Belangen vindt het erg belangrijk dat deze koopwoningen beschikbaar blijven voor mensen met een passend inkomen en vindt dat deze woningen daarom geen beleggingsobject mogen worden.

Het college laat zich inmiddels adviseren om goed te regelen dat de woningen voor de doelgroep behouden blijven. De motie die wij hadden ingediend die ertoe opriep ervoor te zorgen dat de woningen behouden blijven voor de doelgroep, was daarom niet meer nodig; het doel werd bereikt door toezeggingen van de wethouder.  Klaar voor de start!