In het Aldersakkoord staat dat Schiphol tot 2020 mag doorgroeien tot 500.000 vluchten per jaar, maar de luchthaven bereikt dit plafond waarschijnlijk eind 2017 al. Er staat ook in dat staat dat extra vakantievluchten moeten doorstromen naar de regionale vliegvelden Eindhaven en Lelystad, dat gebeurt echter amper. Schiphol is al volop bezig met de lobby voor verdere groei boven het afgesproken aantal. Dit kan overigens alleen maar over de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan (Zuid). Wordt Aalsmeer een soort Groningen? Wat zeggen de belangrijkste partijen in hun verkiezingsprogramma eigenlijk over de groei van Schiphol, dat een actueel thema is de komende jaren?
De VVD stelt voornamelijk dat Schiphol de ruimte moet krijgen, met oog voor de overlast voor de omgeving. Om vervolgens te stellen dat vliegtuigen stiller worden en daarom het aantal vliegbewegingen kan groeien. Het vakantievliegverkeer dat vertrekt naar Lelystad of Eindhoven mag Schiphol weer volvliegen.
De PVV heeft amper een programma, waarin dan ook niets staat over Schiphol, terwijl het CDA programma beperkt blijft tot een opmerking over schonere luchtvaart.
D66 wil een betere nachtverbinding tussen Almere en Lelystad om Schiphol en Lelystad Airport vanaf 2020 te ontsluiten.
Geen nieuwe vliegvelden als het aan Groenlinks ligt, ze stelt dat verdere groei van Schiphol en andere luchthavens niet nodig is door snelle internationale treinverbindingen. Geen Lelystad dus voor de vakantievluchten.
De PvdA vindt dat groei alleen dan aanvaardbaar is wanneer Schiphol de uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert en er voldoende draagvlak is bij de omwonenden. Wel Lelystad Airport uitbreiden om vakantieverkeer over te nemen van Schiphol, wel met een goede OV verbinding.
De SP tenslotte wil de luchtvaart verduurzamen door het aantal vluchten te beperken. Zij ziet meer heil in snelle treinen.
Het is daarmee niet allemaal even concreet als het om de groei van Schiphol gaat. Uitzonderingen hierop zijn de VVD (groeien maar) en Groenlinks en SP (geen verdere groei). Maar erg stellig is het allemaal niet.