Raadslid Dick Kuin heeft aangegeven de fractie van Aalsmeerse Belangen per direct te verlaten. De aanleiding voor zijn vertrek is de concept kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen, waar zijn naam op ontbreekt.
De leden van Aalsmeerse Belangen hebben een Kandidatencommissie ingesteld die een voordracht voorbereidt voor de kieslijst van Aalsmeerse Belangen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De Kandidatencommissie draagt een concept lijst van kandidaten voor aan het bestuur van Aalsmeerse Belangen. Op 4 december aanstaande stellen de leden van AB de kandidatenlijst vast.

Op 15 november hebben de leden van deze Kandidatencommissie in een persoonlijk gesprek aan Dick kenbaar gemaakt dat zij voornemens zijn om hem niet voor te dragen als kandidaat voor de nieuwe kieslijst. De Kandidatencommissie heeft als opdracht meegekregen om een evenwichtige lijst samen te stellen met een afwisseling van ervaren raadsleden en nieuw talent. Daarnaast heeft de commissie de opdracht gekregen om een lijst van kandidaten samen te stellen die samenwerking en teamgeest als leidend principe willen hanteren.
Dit gesprek heeft ertoe geleid dat Dick heeft besloten de fractie van Aalsmeerse Belangen te verlaten en zijn zetel in de gemeenteraad van Aalsmeer ‘mee te nemen’. Het bestuur en de fractie van AB betreuren deze gang van zaken. De zetel is bij de laatste verkiezingen verkregen door AB en behoort dan ook van AB te blijven. AB legt zich echter neer bij het besluit van Dick en dankt hem voor de jarenlange succesvolle samenwerking. In de afgelopen en huidige raadsperiode heeft Dick veel werk voor Aalsmeerse Belangen verzet en daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. In de periode naar de verkiezingen toe vertrouwen we erop dat de fractie en Dick blijven samenwerken in het belang van Aalsmeer. Dat is immers onze gedeelde passie.