De vierde sporthal is een feit. In april hebben we de rondgang gemaakt op de bouwplaats voor het filmpje. Toen wist Marten van Maastrigt ons al de datum te geven van de officiële opening. Afgelopen zondag was het zover en ik ben natuurlijk even gaan kijken. Heel cultureel Aalsmeer was aan de wandel tijdens de Atelierroute en deze AB-er gaat naar de sport… Nieuwsgierigheid op (de) Dreef! Mooi te horen tijdens de diverse speeches dat er zoveel in goed overleg gerealiseerd is. Overleg tussen ESA, de Gemeente, maar vooral de gebruikers die volop mee hebben gedacht en zich gehoord hebben geweten. Een volwaardige trainingshal als onderdeel van Sportcentrum De Waterlelie. Een project wat binnen de tijd en het budget gerealiseerd is. Dat een compliment gegeven werd aan de gemeenteraad, die het besluit over dit project genomen heeft, maakte me nog wat nieuwsgieriger. Ik heb teruggelezen hoe de gemeenteraad het besluit genomen heeft in 2015…Heel sportief ging het er niet aan toe; kort samengevat. Geen unaniem besluit, maar wel een besluit over de sporthal, over veel geld. En nu staat er een pand (nagenoeg onzichtbaar achter de behouden bomen aan de Dreef-zijde), met een dak vol zonnepanelen en voorbereidt op de ontvangst van de restwarmte van het Datacenter. Energie is vaak onzichtbaar, maar de positieve energie van de gebruikers was zonder meer voelbaar. We wensen het sportcentrum en haar gebruikers een langdurige sportieve relatie.

Neem ik nog even de tijd om na te denken over de warmte van het datacenter; data die tot stand komt door de computers waar wij vaak zittend mee werken, die we dan gaan gebruiken om de ruimte waar we bewegen mee te verwarmen…hhmm; ik ga nog een stukkie…