In de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Helma Persoon de algemene beschouwing vertolkt vanuit het perspectief van Aalsmeerse Belangen. De tekst vindt u ” hier 

In de raadsvergadering van 6 juli wordt het debat gevoerd naar aanleiding van de beschouwingen van alle partijen. Dan nemen we ook het besluit over de Lentenota 2017, welke de richting aangeeft voor de begroting van 2018.

 

Het gaat niet goed met de bestuivers in Nederland: honingbijen, wilde bijen, zweefvliegen, hommels en
Afgelopen zaterdag is de Oude Veiling heropend. Daarmee is een lang gekoeterde wens van AB
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jongstleden heeft Aalsmeerse Belangen niet meegedaan. Hierdoor zaten niet