In de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Helma Persoon de algemene beschouwing vertolkt vanuit het perspectief van Aalsmeerse Belangen. De tekst vindt u ” hier 

In de raadsvergadering van 6 juli wordt het debat gevoerd naar aanleiding van de beschouwingen van alle partijen. Dan nemen we ook het besluit over de Lentenota 2017, welke de richting aangeeft voor de begroting van 2018.