Wij leven in een waterrijke gemeente met een traditie waarbij het als kind leren zwemmen min of meer tot de basisvaardigheden hoort. Afgelopen donderdag is met instemming van de hele raad het raadsvoorstel om blijvend geld beschikbaar stellen voor zwemles voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aangenomen.

Het schoolzwemmen wordt de laatste jaren niet meer op elke basisschool aangeboden en op deze manier heeft toch elk Aalsmeers- en Kudelstaarts kind de mogelijkheid de zwemvaardigheid met een A-diploma te bekronen. Zwemles is voor sommige ouders echter te duur om te kunnen betalen. Nu is het voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 125% van de bijstandsnorm mogelijk zwemles te krijgen.
Behalve zwemles blijft met het aannemen van dit raadsvoorstel ook de mogelijkheid bestaan kinderen deel te laten nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de kosten van lidmaatschap van een voetbalclub en het volgen van muziekles. Bijzondere kosten die het schoolgaan met zich mee brengen, zoals bijvoorbeeld een schoolreis of excursie, vallen ook onder deze regeling.
Wij van AB zijn hier blij mee omdat dit het beleid om maatschappelijke participatie van iedereen, en ook van kinderen met ouders met een laag inkomen, handen en voeten geeft.