Op basis van een groot aantal gesprekken heeft het bestuur van AB moeten vaststellen dat het niet mogelijk is om voldoende verkiesbare kandidaten te vinden om aan deze verkiezingen deel te nemen. Enkele partijgenoten hebben na een jarenlange bijdrage gekozen voor een toekomst buiten de politiek. Enkelen zijn helaas in de privésfeer getroffen door noodlottige omstandigheden die al hun aandacht opeisen. Daarnaast vereisen de uiterst moeizame verhoudingen in het gemeentebestuur van Aalsmeer te veel energie en motivatie en diverse kandidaten geven aan dat zij daarom geen deel meer uit willen maken van de gemeenteraad.

AB was een van de eerste lokale partijen in Nederland. Ze is in 1982 opgericht om een lokaal en ander geluid te laten horen naast de bekende landelijke partijen. In deze opzet is AB zeker geslaagd. AB heeft sinds 1982 een wezenlijke bijdrage geleverd aan het bestuur van de gemeente Aalsmeer. In de afgelopen 8 jaar heeft AB gedurende 2 collegeperioden samen met coalitiegenoten veel voor elkaar gekregen. Aalsmeer heeft een ruimhartig sociaal beleid en de (jeugd)zorgtaken zijn goed georganiseerd. De ruimtelijke ordening en handhaving – waaronder de woonarken – zijn op orde gebracht en er worden weer betaalbare woningen gebouwd. De sportvoorzieningen zijn opgewaardeerd en de plannen voor De Oude Veiling en Fort Kudelstaart worden werkelijkheid. Tot slot is de gemeente na 2010 financieel weer gezond en zijn de lasten voor onze inwoners gedaald. Wij kijken dus terug op een succesvolle tijd. Het werk is echter nog niet klaar en de fractie van AB zal zich in de komende maanden vol blijven inzetten voor de inwoners en ondernemers in Aalsmeer.

Het bestuur van AB spreekt haar dank uit aan coalitiegenoot CDA Aalsmeer-Kudelstaart voor de jarenlange samenwerking. Wij wensen alle partijen succes bij de verkiezingen in maart 2018.