Deze week is het een relatief rustige week geweest op het politieke front. De gemeenteraadsvergaderingen zijn om de veertien dagen. In zo een week heb je standaard op dinsdag de fractievergadering en op donderdag de raadsvergadering. De andere week heb je de tijd om de stukken te bestuderen, informatie in te winnen en andere vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen. Dat is belangrijk om te horen hoe anderen tegenover bepaalde onderwerpen staan, geluiden uit de samenleving tot je te nemen, kortom, in contact te blijven met de bewoners van onze gemeente.

Deze week was er op dinsdag een workshop over integriteit georganiseerd voor raadsleden, fractieassistenten en een aantal ambtenaren. Een consultant van BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) was in de raadzaal om een stuk voorlichting te geven en discussies te leiden om iedereen nog eens bewust met dit onderwerp aan het werk te zetten.
Naast allerlei juridische kaders (gemeentewet, bestuursrecht en lokale gedragscodes) was er veel aandacht voor de verschillende dilemma’s waarmee je in dit werk te maken krijgt. Wanneer ben je bezig met algemeen belang en waar ligt de scheidslijn naar persoonlijk belang? In een gemeente als de onze is iedereen in de raad actief betrokken (of betrokken geweest) bij tientallen initiatieven, verenigingen en stichtingen. Daarnaast hebben we geconstateerd dat veel leden van de raad zelf (lokale) ondernemers zijn. Dat maakt het best wel eens lastig om het voor je zelf zuiver te houden. Daar komt nog bij dat je naar de ‘buitenwereld’ iedere schijn van eigen belang of belangen verstrengeling moet zien te vermijden. Kortom voldoende stof tot nadenken.

Woensdagavond ben ik naar een bijeenkomst in het Dorpshuis in Kudelstaart geweest. Hier kwamen voor het eerst een groep startende ondernemers bij elkaar die zich voorzichtig trachten te organiseren onder de naam “Netwerk 2011”. Het was goed te zien dat er zoveel nieuwe initiatieven in onze regio en onze gemeente zijn. Op de bijeenkomst bleken e grote verschillen te zijn tussen de nieuwe ondernemers. Het was daarom zo leuk om te zien dat iedereen op zoek ging naar wat hen verbond in plaats van te zoeken naar de verschillen. Kortom een prettige, informatieve avond.

Volgende week hebben we weer een ‘raadsweek’. Dit betekent dus een drukke agenda. Gelukkig heb ik mijn stukken deze week al grondig kunnen doornemen.

Jop
Fractieassistent