Als andere fractieassistent mag ik dit keer de wekelijkse bijdrage leveren. Ook nog! Maar beloofd is beloofd, dus hier is ie dan ook.
Het was de week van de vergaderingen en ook de week van de publiciteit. Want als extra hebben we een interview-gesprek gehad, zodat er binnenkort in de lokale krant een stuk komt over de nieuwe mensen binnen de fractie(s). Tegelijkertijd mogen de fractie assistenten hun bijdrage leveren aan de nieuwe nieuwsbrief van AB, Ab Hoc et Ab Hac. Dus hebben Jop en ik ook nog een keukentafel interview gedaan om die tekst te kunnen maken.
Allemaal leuk om te doen, maar onderwerpen voor de vergadering van donderdag hadden ook tijd en aandacht nodig. Ik bereid de vergadering voor door met het hele pak papier op schoot en marker en potlood terzijde op de bank te kruipen om alles door te lezen en er het mijne van te vinden. Standaard ligt het AB-programma erbij, zodat ik daar ook in kan teruglezen wat we de kiezers beloofd hebben. Daar spendeer ik een hele avond aan en soms duik ik nog even de fractiekamer in op maandag of dinsdag om kennis te nemen van achterliggende stukken. Dat laatste was deze week niet nodig.
De nota van 73 blaadjes heb ik zelf maar even geprint. Ik zie er naar uit om op de bank met een iPad of laptop dit werk digitaal te kunnen doen. Ik kan natuurlijk alles achter de PC lezen, maar daar zit ik al de hele dag voor het dagelijkse werk, dus liever even een andere zetel! De fractievergadering was prima, het is prettig als er ruimte is om van ieder te horen wat de gedachten zijn na lezing van de nota van 73*A4; De uitgangspunten voor het komen tot een bestemmingsplan voor de woonschepen. Eindelijk weer eens op een goede manier aandacht voor dit belangrijke onderwerp binnen de gemeente, maar wat een klus! Ik heb er vol vertrouwen in dat dit goed gaat komen, maar voor dit een bestemmingsplan wordt zal er nog heel wat tijd aan besteed gaan worden. De reacties voor en de aanwezigen tijdens het beraad van belanghebbenden geven ook wel aan dat dit een groot onderwerp is, maar ik ben heel blij dat dit nu op de agenda staat èn dat het in de portefeuille van Gertjan zit. Het is allemaal veel lees- en denkwerk, want daarnaast blijven de bezuinigingsvoorstellen de aandacht vragen en ook het Amstelveen-Aalsmeer verhaal. Ik ben blij dat ik niet elke week een verslag hoef te schrijven, want dan heb ik te goed door dat het fractiewerk veel tijd kost, maar wel heel leuk is!
Ik hoop oprecht dat deze tekst door meer mensen gelezen wordt dan door de fractie en bestuur, want als we op deze manier ons zelf nog meer bezig gaan houden…..De leden, die willen we informeren en alle andere AB-site surfers! Misschien spreken we elkaar ook nog eens?
Op naar week 6!

Helma
fractieassistent