De feestdagen liggen nu ècht achter ons en het feest is weer begonnen. Direct een drukke week voor de fractie.

Op dinsdag hadden we regulier fractieoverleg. Dat is iedere dinsdag voorafgaand aan een raadsvergadering op donderdag. Meestal houden alle fracties hun voorbereidingsavond op dinsdag. Dat is handig. Niet alleen is het voor ons makkelijk om snel even bij de andere te gaan buurten over een specifiek onderwerp, maar ook voor de wethouders is het zo te doen om de fracties te bezoeken om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Afgelopen dinsdag moesten we toch wel even slikken. Op de agenda voor donderdag stond onder andere het vrijgeven van budget voor het verder onderzoeken van spoor 2. Het was ons wel duidelijk dat hier geld voor moet worden vrijgemaakt. Het stond zelfs meerdere malen expliciet genoemd in het voorstel over spoor 2 dat nog niet zolang geleden door de raad is geaccepteerd. Op zich vallen de bedragen ook nog wel mee. Zeker als de verschillende activiteiten leiden tot datgene wat we er met elkaar van verwachten. Maar.. Wellicht dat de later dit jaar die leuke vereniging die al jaren € 1000 subsidie krijgt van de gemeente moeten melden dat dit gehalveerd is. Of misschien moeten we de gebruikers van “Tafeltje Dekje” gaan vertellen dat dit eens zo duur gaat worden. Met die gedachte in het achterhoofd is het nu ‘lastig’ om deskundigen voor € 165 per uur te gaan inhuren.

Donderdag was er raadsvergadering. Daar wil ik niet al te veel op in gaan. Hiervan kunt u doorgaans in de verschillende lokale kranten verslagen aantreffen.

Vrijdag was er een speciale dag. De gemeente Aalsmeer onderzoekt de mogelijkheid om ons ‘ambtelijk apparaat’ – dat heb ik altijd een gekke term gevonden – te fuseren met Amstelveen in een zo genaamde kerngemeente constructie. WAT?????
Nu is er in Nederland tot nog toe maar één dergelijke andere fusie geweest. De gemeente Ten Boer met de gemeente Groningen. Daarom is vrijdag een ruime afvaardiging uit de raad – versterkt met een aantal ambtenaren – op werkbezoek geweest bij deze gemeenten. Een beest van een dag. ’s Morgens om 07:00 in de bus en ’s avonds om 19:00 pas weer thuis. Helaas moest ik zelf werken, want hier was ik graag bij geweest.

Jop
Fractieassistent