Het nieuwe jaar is aangebroken. Dit wordt het eerste volle kalenderjaar met AB op deze sterkte. Eén wethouder, zes raadsleden en twee fractieassistenten. Natuurlijk bestaat deze samenstelling al vanaf de formatie van het nieuwe college in mei verleden jaar, maar toch voelt het – in ieder geval voor mij – als een nieuw begin. Wellicht ook omdat de raad verleden jaar keer-op-keer werd geconfronteerd met lijken uit de kast en hoofdpijndossiers uit het vorige college. Hoe vaak heeft de raad sinds de laatste verkiezingen niet met de rug tegen de muur moeten instemmen met grove budgetoverschrijdingen en consequenties van ondoordacht college handelen uit de vorige raadsperiode? Natuurlijk zijn er geen garantie, maar de indruk bestaat dat we daar nu door heen zijn. Eindelijk breekt de tijd aan voor een nieuwe benadering i.p.v. puin ruimen.

Deze week was er nog geen raadsvergadering. Toch waren we niet echt ‘vrij’.  Op maandag 3 januari werd de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gehouden.

Op dinsdag zaten we de hele dag met onze fractie bij elkaar. Dit jaar gaan de verwachte bezuinigingen een zwaar stempel drukken op de mogelijkheden binnen onze gemeente. Het college heeft al richting gegeven aan de discussie door een aantal voorstellen in het zogenaamde ‘spoor 2’ te lanceren. Het mag inmiddels bekent zijn dat we er niet komen met de kaasschaaf methode. Hier zitten dus principiële en ingrijpende keuzes bij. Ik ben er blij mee dat onze fractie er een volle dag voor heeft uitgetrokken in een periode dat we verder geen dossiers hebben te behandelen.  Toch zijn we nog (lang) niet klaar, dus komende woensdagavond gaan we weer verder.

Op vrijdagavond was de nieuwjaarsreceptie van het CDA. Daar ben ik dus ook maar eens heengegaan. Gedeeltelijk om mijn ‘neus te laten zien’, maar – eerlijk is eerlijk – ook uit nieuwsgierigheid. En wat denkt u.. Het was gezellig. Er hing een open- en relaxte sfeer. Daarnaast werd mij verzekerd dat het CDA in Aalsmeer naar het landelijke bestuur toendertijd een brief heeft gestuurd met het klemmende advies af te zien van regeringsdeelname. Wellicht dat ik hierdoor zelf wat meer openstond.

Morgen is nog de nieuwjaarsreceptie van PACT. Maar dan zit ik in een molen in Zwolle te vergaderen over de opleiding van molenaars in Nederland. Eigenlijk weet ik niet wij van de collega’s naar PACT gaat.

Jop
Fractieassistent