Het is deze week eigenlijk nog ‘kerstreces’. Ondanks dat wordt er – buiten de raad om – alweer hard gewerkt aan het politieke front van Aalsmeer.

Op woensdagavond hebben we weer met de hele fractie ons een avond over de aankomende bezuinigingen en de voorstellen hiertoe door het college – bijgenaamd spoor 2 – gebogen. Dat waren soms heel principiële – en soms zelfs felle – discussie. Daaruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat we hier de tijd voor nemen. Zo langzamerhand begint zich toch een duidelijk beeld af te tekenen. Een richting waar we met de gehele fractie achter kunnen staan. Dit resultaat is duidelijk te danken aan de insteek waar we voor gekozen hebben. In eerste instantie hebben we een paar uitgangspunten gedefinieerd. Belangrijk hierbij het uitgangspunt: “We gaan doen waartoe we wettelijk verplicht zijn. Verder staat alles ter discussie.” Kijk daar houd ik nu van. Geen heilige huisjes en persoonlijke hobby’s.

Op deze wijze houd je de minimale set van gemeentelijke taken over én een ‘zak met geld’. Deze kan je dan van scratch af aan opnieuw gaan verdelen. Zo ontstaat een situatie waarin de bedreiging van de bezuiniging ineens een kans voor nieuw beleid wordt!

Op donderdag was er een BIO (Besloten Informatief Overleg). Dit is een sessie waarin de verschillende fracties door de verantwoordelijke wethouder, ambtenaren of zelfs externe deskundigen op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen. Dit zijn vaak ontwikkelingen waar op dat moment – nog – geen raadsbesluit voor nodig is. Toch is het goed dat de fracties in een vroegtijdig stadium worden ‘meegenomen’ in de ontwikkelingen.

Afgelopen donderdag stonden de sloop/groen zone, het bestemmingsplan voor woonarken en de initiatieven rond Calslagen op de agenda. Erg informatief. Het bestemmingsplan voor de woonarken gaf inzicht in het verzette werk en een doorkijk naar alles wat nog moet gebeuren voor het formeel in de raad terecht komt. De initiatieven rond het herrijzen van het buurtschap Calslagen zien er erg leuk uit. Dat geldt ook voor de plannen om van de sloopzone in Oost een groenzone te maken. Helaas heb ik sterke twijfels bij de haalbaarheid van deze plannen. Wordt vervolgd.

Jop
Fractieassistent