Afgelopen week was weer een ‘echte raadsweek’. Op dinsdag de fractievergadering ter voorbereiding van het beraad en raad van donderdag.

Op de agenda stonden een aantal formaliteiten, maar ook een aantal heikele punten. De verlenging van Jelle Buisma als tijdelijk lid van de raad was zo’n formaliteit. Jelle zijn tijdelijke lidmaatschap werd verlengd omdat Ronald Fransen nog onvoldoende hersteld is om zijn werkzaamheden weer op te pakken. Wij wensen Ronald natuurlijk al het beste.
Een andere formaliteit is de formele benoeming van een aantal leden van de welstandscommissie. Dit punt is zo achterstallig dat leden met terugwerkende kracht moesten worden aangesteld dat zij al bijna weer een termijn erop hebben zitten. Laten we hopen dat met het nieuwe college dit soort vreemde constructies niet meer nodig zijn.
AB is lang niet altijd blij met het werk van de welstandscommissie. Dat ligt in mindere mate aan de leden zelf, maar voornamelijk aan het aan hen meegegeven referentiekader: de welstandsnota. Deze hadden we graag ter discussie gesteld, maar hiervoor was de benoeming van de leden voor de commissie niet de plaats.

Andere punten op de agenda waren moeilijker. De (tijdelijke) uitbreiding van de Mikado, de financiering van Greenpark, het voorontwerp Spoorlaan en nota van uitgangspunten voor de Groenzone. Deze punten moesten allemaal goed bediscussieerd worden. Ik zal hier verder geen bits vuil maken aan deze onderwerpen omdat dit door de lokale pers redelijk wordt weergegeven. Wel wil ik nog even mijn hart luchten ten aanzien van de ‘drammerigheid’ van de VVD als het gaat om de sturing van Greenpark. De fractie van de VVD heeft in het verleden aangegeven dat zij – i.p.v. het huidige sturingsmechanisme – graag een raad van commissarissen zou zien. De raad heeft ook al meerdere malen aangegeven dat zij niet ziet wat dit voor beter controle middel aan de raad zou opleveren en dat zij meer vertrouwen heeft in het huidige mechanisme. Dit laat zich in ieder geval politiek aansturen. En toch.. Iedere keer als Greenpark ter sprake komt blijft de fractie van de VVD oude commissarissen uit de sloot halen. Volgens mij is hun punt gemaakt en doen zij met het blijven herhalen hun argumenten geen goed. Maar wie ben ik? Ik heb wel vaker moeite om hen te volgen.

Jop Kluis
Fractieassistent.