In het project “De tuinen van Aalsmeer” streven we naar de realisatie van 30% sociale woningbouw. Dit is een goede en breed gedragen ambitie. De behandeling van de grondexploitatie 2014 in de  raadsvergadering van 12 juni heeft de wens om te komen tot dit percentage  weer in het spotlicht gezet. De grondexploitatie in het project heeft tot op heden slechts de ambitie om tot 16% aan sociale huurwoningen te realiseren. Een te laag percentage, wat nodig omhoog moet, zeker ook met het oog op het feit dat dit project qua omvang een van de laatste zal zijn. Om die reden is het ook van belang om het aandeel sociale huurwoningen fors op te laten lopen.

Aalsmeerse Belangen heeft in het verleden de discussie gestart over het percentage sociale huurwoningen bij de besluitvorming rondom het Rooie Dorp. Daarbij stelden we dat het ongewenst is dat het aantal sociale huurwoningen wat gesloopt gaat worden, door een minder aantal wordt vervangen. Dan hol je achteruit met de  sociale huurvoorraad. Hiervoor was destijds geen meerderheid in de raad.  De noodzaak tot meer sociale woningbouw  lijkt daar nu wel te zijn geland. We willen niet achteruit met het percentage, maar vooruit en hoe eerder hoe beter! Deze boodschap is duidelijk aangekomen bij het college.

Bij de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie in februari is de wens al geuit om dit te gaan realiseren. Om die reden is in het project van “De Tuinen” nu het voorstel om te gaan werken aan 30% sociale huur. Onze fractie ziet veel mogelijkheden om dit te gaan halen, vooral in combinatie met versobering en verdichting in samenspel met alternatieve woonvormen. We hebben het volste vertrouwen dat er een mooi scenario gaat komen. In de raadsvergadering hebben we aangegeven graag hierover mee te willen denken. Voor Aalsmeer is van belang om constructief te werken aan dit project en het college de uitvoering ter hand te laten nemen om tot creatieve en duurzame invulling te komen van de woningen in dit gebied!