Thee met AB aanstaande zaterdag 31 mei.

De laatste zaterdag van de maand is inmiddels een mooie traditie geworden, waarbij fractieleden van Aalsmeerse Belangen van 15.00 tot 17.00 aanwezig zijn in De Oude Veiling om, onder het genot van een kopje thee, te horen wat u bezig houdt in de Aalsmeerse politiek. Ditmaal zal natuurlijk ook de aandacht gericht zijn op het gesloten coalitieakkoord.
We verwelkomen graag iedereen die met ons in gesprek wil!