Op 19 maart 2008 is het rapport van KPMG met de titel “Gemeente Aalsmeer: Licht op meer beheersmatige grip voor Aalsmeer door professionaliteit en onderlinge waardering — Onderzoek beheersing bouwprojecten PUK en Praamplein” (KPMG Business Advisory Services, 3 maart 2008) door het College van B&W openbaar gemaakt. Het rapport ligt dan ook voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Het rapport velt een vernietigend oordeel over de professionaliteit waarmee in Aalsmeer grote projecten worden beheerst en over de heersende ambtelijke en bestuurlijke cultuur in Aalsmeer.

Op donderdagavond 3 april is het rapport besproken in een extra raadsvergadering die op verzoek van de fractie van AB is belegd.
Wij hebben aangegeven dat voor ons de maat vol is en om dat te onderstrepen 4 moties ingediend:

  1. een motie van afkeuring tegen het voormalige College
  2. een motie van afkeuring tegen de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling
  3. een motie van verantoordelijkheid aan het adres van de wethouder Onderwijs
  4. een motie die het College oproept een schadeclaim in te dienen

Onderstaand kunt u onze bijdrage aan het debat en de teksten van de moties lezen en downloaden.

Fractie Aalsmeerse Belangen

Bijlagen:

Speech René Martijn inzake rapportage KPMG 44 kB

Motie voormalig College 44 kB

Motie wethouder Ruimtelijke Ordening 19 kB

Motie wethouder Onderwijs 18 kB

Motie terugvordering kosten 18 kB