De afgelopen weken is rond de mogelijke vestiging van een Lidl-filiaal aan de Stationsweg de nodige verwarring ontstaan. Ook tijdens de verkiezingscampagne zijn wij meerdere malen aangesproken over dit onderwerp. Komt de Lidl daar nu wel of niet? Is het eigenlijk wel wenselijk dat juist daar een supermarkt komt? Zo niet, kan de gemeente dat dan tegenhouden en hoe staat AB daar nu precies in?
Kortom….tijd om de feiten eens op een rijtje te zetten. Geen overbodige luxe, zeker nu Truus Oudendijk in haar verslag van het verkiezingsdebat van 11 maart onterecht heeft aangegeven dat AB zonder meer voor de vestiging van Lidl in de Stationsstraat zou zijn. Dat klopt namelijk niet.

De Lidl was bezig met een vestiging aan het begin van de Zijdstraat (deze begint nu eenmaal bij de Dorpsstraat), in het pand waar op dit moment hard gewerkt wordt door de ontwikkelaar van Berkel. In de tussentijd is het ‘oude pand’ van de Rabobank leeg komen te staan. Dat zijn de welbekende feiten. Persoonlijk weet ik niet beter dan dat er een gentlemans agreement tussen de Rabobank en wethouder Verburg bestond dat de Rabobank met hem in overleg zou treden wanneer zij voor hun pand een nieuwe bestemming hadden gevonden. En toen…
Groot was bij iedereen de verbazing toen als een slag bij heldere hemel bij de gemeente een vergunning werd aangevraagd om het pand aan de Stationsweg te kunnen slopen en juist daar een nieuwe Lidl-winkel te kunnen bouwen. De verrassing was compleet. Volgens van Berkel wist hij van niets en ook op het gemeentehuis was dit plan volledig onbekend. Blijkbaar had de Rabobank in het diepste geheim een overeenkomst met de Lidl gesloten. Wij – de fractie van AB – waren onaangenaam verrast. Ja…. Wij zijn voor de vestiging van een tweede supermarkt op het dorp, maar nee…..dit is niet direct de meest gewenste locatie.

Op het gemeentehuis ligt dus inmiddels een aanvraag voor een vergunning en in Nederland is het nu eenmaal zo dat, wanneer iemand een vergunning aanvraagt die past binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zo’n vergunning niet geweigerd kan worden. Dus zolang de Lidl binnen de lijntjes kleurt, kunnen zij gewoon hun gang gaan. Waarom verandert de raad dan niet gewoon de kaders? Ja….dat kan dan weer niet ten aanzien van lopende aanvragen en zou bovendien onbehoorlijk bestuur zijn. Zo is het spel, zo zijn de regels en zo moet het gespeeld worden. Inmiddels is er wel door de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het dorp. Dat betekent dat de raad heeft aangegeven dat zij het bestemmingsplan voor het dorp wil herzien en voornemens is om binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarmee wordt het mogelijk om nieuwe aanvragen nu al te toetsen aan de ideeën die er bestaan en dat een aanvraag niet meer ‘automatisch’ wordt vergund wanneer de aanvrager binnen de bestaande lijntjes kleurt. Let wel: nieuwe aanvragen! Reeds ingediende aanvragen worden (ook bij wet geregeld) gewoon nog aan de bestaande kaders getoetst. En de aanvraag van de Lidl ligt er al. Dus…..alleen wanneer nu blijkt dat de Lidl niet aan alle voorwaarden voldoet en zij een nieuwe aanvraag indient, kan deze worden ’tegengehouden’ op basis van het genomen voorbereidingsbesluit.

Op basis van een ingezonden brief naar de Nieuwe Meerbode door Van Berkel en zijn adviseurs bestaat nu het idee dat het gemeentebestuur heeft zitten slapen. Dat is waar in de zin dat wij allemaal niet hebben voorzien dat de bestemming ‘centrumfunctie’ die op het pand van de Rabobank rust deze ‘verantwoorde bank met haar wortels stevig in de samenleving’ in verleiding zou brengen om Aalsmeer pootje te haken. Rabobank Aalsmeer bestaat al een tijdje niet meer, zij is opgegaan in Rabobank Schiphol. En het moet gezegd: dit zijn inderdaad streken die beter bij Schiphol passen.

Jop Kluis