Als laatste agendapunt stond het dossier Schiphol op de agenda van de raadsvergadering van 3 oktober. Dit n.a.v. de opgestelde motie met de oproep aan het college zich actief in te zetten op de hinderbeperkende en compenserende maatregelen voor de overlast die we in de gemeente Aalsmeer van Schiphol ondervinden. De fractie heeft de andere fracties gevraagd om deze motie aan andere gemeenten in de regio te sturen om op deze wijze onze standpunten kenbaar te maken. De reacties van de andere politieke partijen waren verschillend, maar de portefeuillehouder vond het wel een goed plan.
De fractie van AB zou zelfs nog wel een stapje verder willen gaan en de minister een brief willen sturen over de visie van onze gemeente m.b.t. de uitkomsten van de evaluatie. Ideaal gezien zou het een krachtig signaal zijn om de brief namens de gehele gemeenteraad te kunnen versturen. Alleen van het CDA kwam hier een reactie op, waarbij zij aangaven dat door de landelijke binding, zij de Kamerleden van CDA-huize hierop aanspreken en zo hun invloed aan kunnen wenden op dit dossier. Een voordeel voor een landelijk gebonden partij? Zou kunnen, maar in de praktijk hebben we er niets van gemerkt. In de afgelopen zomer is de vaste Kamercommissie op uitnodiging van de gemeente in de sloopzone op werkbezoek geweest. Slechts één Kamerlid (SP), is ter plaatse geweest. Hopelijk heeft hij zijn verbijstering bij de andere commissieleden overgebracht.

En nu wachten we op het openbaar worden van de evaluatiedocumenten van het Aldersakkoord. We zullen dan meer informatie kunnen geven over de vragen die de fractie van AB heeft aan het college in dit dossier.