Al jaren is er sprake van meer of minder overlast van hangjongeren in Kudelstaart. Afgelopen zomer is dit geëscaleerd door een ‘onhandige’ actie van de politie. Inmiddels zijn de gemoederen al weer wat gekalmeerd, maar blijft er sprake van overlast. Om zich verder in deze materie te verdiepen heeft een delegatie van Aalsmeerse Belangen (fractie en bestuur) een klein fietstochtje gemaakt door Kudelstaart. 

Op dit ritje werden de AB-ers begeleid door de beheerder van de Future (jongerenhonk in Kudelstaart) en de wijkagent. Gezamenlijk werden zowel ‘probleemplekken’ als mogelijke alternatieve plaatsen bezocht. Door de uitwisseling van informatie en ideeën ontstaat meer inzicht in het probleem, meer begrip van de situatie en (hopelijk) een aanzet tot een structurele oplossing .