In de raadsvergadering van donderdag 3 oktober stond de beschikbaarstelling van een krediet voor de continuering van de audioverslaglegging op de agenda. Alleen AB had een inhoudelijke bijdrage over dit agendapunt, terwijl dit voor het eerst in de vergadering besproken werd. Wij vonden het belangrijk om te duiden dat hier een proces aan vooraf was gegaan, waarbij de gemeenteraad een duur voorstel, heeft omgebogen tot een minder kostbaar alternatief.

Ten tijde van de waarnemend burgemeester lag er een voorstel om de verslaglegging via video te gaan doen, zoals ook in Amstelveen gebruikt wordt. In een commissie is daar over van gedachte gewisseld. Een forse investering met hoge jaarlijkse kosten. Met als voornaamste doel om de burger beter te informeren over de raadsvergaderingen; een brug te slaan. Er is toen gekozen om deze hoge kosten hiervoor niet te maken. In het huidige voorstel wordt nu een verlenging van een jaar voor de audioverslaglegging voorgesteld. Dit is vele malen goedkoper dan de eerder geraamde. Deze audioverslaglegging is nu via de nieuwe gemeentelijke website te raadplegen en hiermee hebben we de kans om in een jaar te ontdekken of dit werkelijk het middel is om de burger meer bij de politiek te betrekken. De fractie heeft gevraagd om een evaluatie voor de lentenota 2014 in de destijds ingestelde commissie om te beoordelen of dit een juist middel is om het doel te dienen. Ook heeft de fractie verzocht om een goede promotie voor deze nieuwe mogelijkheid aan de burgers.