Zoals eerder aan u gemeld heeft AB in het beraad van 12 september aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsparagrafen in de raadsvoorstellen.  Ondanks dat de motie van AB om deze paragraaf standaard aan ieder raadsvoorstel toe te voegen inmiddels twee jaar geleden raadsbreed werd ondersteund bleek deze paragraaf vrijwel nooit zinnig ingevuld te worden. Op 12 september jl. heeft de fractie van AB daarom zelf voor ieder voorstel zelf een alternatieve duurzaamheidsparagraaf aangeboden aan het college, de raad en de lokale pers. 

Op 3 oktober stonden vier onderwerpen voor het beraad geagendeerd. Ook nu waren de duurzaamheidsparagrafen onder de maat. Eén was gevuld met wat algemene opmerkingen zonder de gevolgen t.a.v. de duurzaamheid te benoemen, twee waren weer leeg en bij ééntje ontbrak de paragaraaf in het geheel. Maar….. Op het laatste moment kwam voor één van de twee voorstellen met een lege duurzaamheidsparagraaf een aangepast voorstel. De aanpassing bleek te bestaan uit….. een ingevulde paragraaf! In deze paragraaf werden consequenties benoemd voor alle drie de aspecten van duurzaamheid (People, Planet, Profit).

Daarnaast hebben wij van een wethouder begrepen dat sinds 12 september binnen het college nu werkelijk aandacht wordt besteed aan de duurzaamheidsparagraaf. Blijkbaar heeft het toch zin om in je uppie in de woestijn te gaan schreeuwen.