bron: Nieuwe Meerbode

Aalsmeer – Tijdens de bespreking over de reconstructie van de kademuur langs de Van Cleeffkade lanceerde Aalsmeerse Belangen het idee om, nu het nog kan, niet te kiezen voor opnieuw een duiker, maar een brug te realiseren om de Kerkwetering net als vroeger verbinding te geven met het water bij het gemeentehuis en het Stokkeland. Bijna tegelijkertijd kwamen de nieuwe bewoners aan de Kerkwetering met een petitie om eens te kijken naar de haalbaarheid van een brug op de Van Cleeffkade in plaats van de genoemde duiker.

Geen heel nieuw idee, zo opperde Wim Spaargaren tijdens de bespreking zo’n twee maanden geleden, want enkele jaren geleden tijdens de vergadering om het Stokkeland wel of niet te bebouwen, heeft de VVD gesproken over de aanleg van een brug. Het leek in kannen en kruiken; een traditie wordt in ere hersteld. Tijdens de bespreking in de raadsvergadering echter werd het idee leuk gevonden, maar er werd ook op problemen gestuit. Van de baan? Nee, dus.

Bekijk het artikel

Vanavond, donderdag 28 juni, stellen burgemeester en wethouders in het beraad en de raadsvergadering de fracties voor akkoord te gaan met de aanleg van een brug in de Van Cleeffkade ter hoogte van de Kerkwetering in plaats van de geplande duiker. Het kan verkeren…

De Grontmij is in de arm genomen en deze ontwikkelaar heeft twee varianten gepresenteerd. De een is een brug met hoge, ietwat traditionele leuningen, de ander krijgt links en rechts een houten hekwerk van ongeveer een meter hoog. Deze laatste is de goedkoopste variant, de kosten zijn circa 125.000 euro. De brug met hoge, passende leuningen gaat circa 225.00 euro kosten.

“Maar”, zo stelt het college: “Tussen deze twee uitersten zijn vele varianten mogelijk. Er wordt uitgegaan van een brug met doortrekking van het metselwerk aan de zijde van de Van Cleeffkade plus doortrekking van het trottoir met bijpassende leuningen aan beide zijden. Hierdoor sluit het ontwerp aan bij de rest van de kademuur.” Overigens zijn de kosten van de aanleg van een brug in plaats van een duiker niet veel hoger, zo’n 10.000 euro. De raming van de kosten van de uitvoering van de duiker en damwanden, het huidige ontwerp, is 195.000 euro. De Grontmij noemt de aanleg van een brug op dit punt een ideale locatie voor een ‘poort’ naar het centrum van Aalsmeer. “Door op het punt van de kruising van de Van Cleeffkade en de Kerkwetering een duidelijk in het oog springend element te creëren, krijgt het centrum een goede en duidelijke entree.” Ter plaatse van de brug kan de gemeente de grens maken van 50 naar 30 kilometer centrumgebied. De brug zorgt er voor datverkeersgebruikers duidelijk zien dat zij een ander gebied inrijden en zullen snelheid en rijgedrag eerder aanpassen. De Grontmij stelt voor de breedte van de brug zo minimaal (6.50 meter) mogelijk te houden om de beleving van het water groter te maken. De doorvaarthoogte van de brug wordt 1.10 meter. Een ding moet nog nader uitgewerkt worden: “Door de geplande doorvaarthoogte komt het brugdek hoger te liggen dan het bestaande ontwerp. Vooral de aansluitingen op de bestaande woningen direct naast de rijweg dienen nog verder uitgewerkt te worden”, zo laat de Grontmij weten. Als de fracties vanavond akkoord gaan, gaat direct gestart worden met de voorbereiding en verdere uitwerking en nadatdit is afgerond zal hetwerk worden aanbesteeden uitgevoerd.