Afgelopen donderdag heeft Aalsmeer kennis kunnen maken met de nieuwe, verfrissende bestuursstijl van CDA en PACT. Een frisse wind? Nee hoor, het werd een ouderwets staaltje ordinaire machtspolitiek. Met sadistische trekjes.

Wat is er gebeurd? Burgemeester Hoffscholte, tevens portefeuillehouder Financiën, kondigde aan dat de gemeente Aalsmeer de komende jaren opnieuw moet gaan bezuinigen. Ook wat hem betreft een teleurstellend gegeven, zeker in het licht van de bezuinigingen in de afgelopen jaren. De heer Hoffscholte kondigde daarom een diepgaand onderzoek aan naar de oorzaken en overhandigde de raad een lijst met vragen die de komende maanden door de accountant beantwoord zullen gaan worden. Een werkwijze waarmee alle fracties vooraf hadden ingestemd. Een werkwijze die bovendien getuigt van daadkracht, zou je zeggen. Maar niet voor CDA en PACT…

Zij brachten een motie van wantrouwen tegen de portefeuillehouder Financiën in stemming. In het debat dat volgde, zegde de heer Hoffscholte de beide fracties alles toe wat zij aan inspraak wensten. En de heer Vuijk van het CDA haalde de motie van tafel. Einde verhaal? Nee, want de fractievoorzitters Verburg van CDA en Eurich van PACT hadden andere plannen en lieten de vergadering schorsen. Zij brachten de motie toch weer in stemming om de heer Hoffscholte 3 weken voor zijn welverdiende afscheid alsnog een motie van wantrouwen aan te smeren. Een schaamteloze vertoning die getuigt van wansmaak, een totaal gebrek aan fatsoen en een gebrek aan gevoel voor de eigen verantwoordelijkheid.

Het CDA heeft 22 jaar lang met de heer Hoffscholte in het college van B&W gezeten en is dus hoofdverantwoordelijk voor de financiele situatie van Aalsmeer. De wethouder van het CDA heeft in de afgelopen maanden zowat elke raadsvergadering grote financiele tegenvallers gemeld. Een direct gevolg van het gebrek aan financiele regie op onder andere het gehandicaptenbeleid, de brede school Oosteinde en de WMO. onder de vorige wethouder Heemskerk, eveneens van het CDA. Een motie van afkeuring tegen onze “vrinden” van het CDA zou dus eerder op z’n plek zijn.

En PACT? Deze fractie stelt alles in het werk om de aandacht af te leiden van haar eigen interne verdeeldheid en gebrek aan ideeen. Het optreden van de fractie is gebaseerd op politiek opportunisme. Doel: media-aandacht, liefst met ideeen van —of ten koste van— anderen. Ondertussen oogt hun eigen wethouder ongeïnteresseerd en valt alleen op door zijn belabberde dossierkennis. De eerste bezuiniging lijkt ons dus snel gevonden…

Wij roepen de fracties van CDA en PACT hierbij op om burgemeester Hoffscholte in het openbaar hun excuses aan te bieden. Dat kan nog op 28 juni. Gebeurt dat niet, dan zullen wij ons beraden op een gepaste reactie. De heer Hoffscholte kan zichzelf immers op geen enkele wijze verdedigen tegen hun minne handelwijze.

Fractie Aalsmeerse Belangen