Afgelopen week hadden wij ‘de beurt’ bij Radio Aalsmeer. Dick Kuin (fractievoorzitter) en ondergetekende (fractie-assistent) hebben dan ook keurig onze opwachting gemaakt bij ons onvolprezen lokale radiostation om met de heren daar de politieke actualiteit door te nemen. Zoals te verwachten was werden wij onder andere bevraagd over de opzienbarende actie van de VVD die met de lokale pers – op locatie – een alternatief voor de bestaande plannen ten aanzien van de fusie van zowel 3 voetbalverenigingen als twee basisscholen heeft gepresenteerd. Tijdens de radio uitzending  was met betrekking tot het alternatieve plan niets op papier voorhanden en geen cijfer materiaal beschikbaar. En….. zoals te verwachten was hadden we het zoveelste VVD-stormpje in een glas water bij de hand.

Op het moment dat ik dit schrijf hebben wij nog steeds geen concreet onderbouwd voorstel van de VVD tot onze beschikking. Laat staan een cijfermatige onderbouwing of een onderzoeksrapport waarop zij zich baseren.  Wel heeft het college – met de dezelfde kerncijfers waarmee hun voorstel is doorgerekend – een berekening losgelaten op het ‘VVD-plan’. En wat blijkt….. Daar waar de VVD de wensen van de voetbalverenigingen en het schoolbestuur naast zich neerlegt en tot de conclusie komt dat het allemaal anderhalf miljoen goedkoper kan, blijkt dat hun plan gewoon een half miljoen duurder is! Natuurlijk moet ik nog een slag om de arm houden. Wie weet tovert de VVD nog een konijn uit de hoge hoed. Want, zoals gezegd: een beetje uitgewerkt voorstel van de liberale fractie hebben wij nog niet gezien. Vooralsnog lijkt het op het zoveelste ‘bombarie offensief’ van de lokale VVD-fractie.

Natuurlijk kan je dat een keer gebeuren. Je hebt een alternatief idee voor een voorstel waarmee je oprecht denkt beter af te zijn, de Aalsmeerse gemeenschap beter van dienst te zijn. Helaas worden we de laatste tijd uit de VVD hoek regelmatig geconfronteerd met grootse aankondigingen die later als een nachtkaarsje uitgaan.  Recentelijk hebben we bijvoorbeeld de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan woonarken weer eens op tafel gehad. De VVD had hier grote moeite mee. Naar eigen zeggen was hier veel maatschappelijke onrust over en hadden zich veel bezorgde Aalsmeerders met hun bedenkingen bij de VVD gemeld. In de eerste termijn kwam de VVD dan ook met de aankondiging dat het bij de volgende behandeling ‘zou gaan stormen’.  Op dat moment was ik gewoon jaloers. Blijkbaar heeft de VVD zulke goede ’voelsprieten ‘ dat zij geluiden uit de samenleving opvangt  die ons onbekend zijn en bieden zij aan bezorgde burgers een platform wat AB hen onvoldoende biedt. Zowel onze fractie als het college heeft nog eens extra de zintuigen gespitst, maar de grote onrust was voor ons niet voelbaar.
In de tweede termijn is de VVD niet meer op de grote onrust teruggekomen. Wellicht was er inmiddels minder te voelen. Ook bij het college had zich – zelfs na aansporing – niemand meer gemeld met bezwaren. En de storm? Afgezien van de windhoos die juist die avond over het dorp trok bleef het rustig. Het enige waar de VVD-fractie schuchter mee kwam was het voorstel om slechts gedeeltelijk te gaan handhaven.

En dan nu misschien de volgende storm. De VVD heeft een beter plan! Ik ben benieuwd waar zij 12 juli mee gaan komen. Een beter plan is en blijft tenslotte een beter plan. Daar gaan wij serieus naar luisteren. Tijdens onze laatste fractievergadering voor het zomerreces was er wel duidelijke teleurstelling binnen onze fractie. Waarom het plan wel uitgebreid delen met de lokale pers en niet met de ander fracties van de raad? Daar zitten we voor. Naar elkaar luisteren, argumenten afwegen en dan ieder – vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid – een beslissing nemen. Wellicht is de VVD bang dat wij – na de sisser rondom de arken – niet meer echt naar ze luisteren. Indien dat het geval is kan ik ze geruststellen. Wij zitten er klaar voor om hun plan op zijn werkelijke waarde te beoordelen. En ik beloof ze: wanneer dit weer een storm in een glas water blijkt te zijn zullen we ze dit niet aanrekenen. Bij de volgende grootse aankondiging zullen we hun ideeën (waan of niet) gewoon weer inhoudelijk serieus beoordelen.

Jop Kluis