Tijdens de raadsvergadering van 21 juni jl. heeft de fractie van AB een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen om via de rechter het sluiten van de Aalsmeerbaan op Schiphol af te dwingen totdat van alle huizen in de vortex-gevaren-zone de dakpannen zijn vastgezet.

Iedereen die enigszins onder een vliegroute van Schiphol woont is bekend met het fenomeen vortex. Dit is de aanduiding voor een soort van kleine wervelwind die door het laag overvliegen van vliegtuigen kan ontstaan. Voor het ontstaan van zo’n vortex is wel een specifieke weersomstandigheid noodzakelijk. Vandaar dat de zomermaanden al sinds jaar en dag bekend staan als het vortexseizoen.

De gevolgen van zo’n vortex kunnen hevig zijn. Een raar geluid, kopjes die van de terrastafel worden ‘gezogen’ en bossen Dahlia’s in de tuin die spontaan knakken. Eén van de ergste verschijnselen is het ‘afwaaien’ van dakpannen. Het gevaar hiervan zit hem natuurlijk in het neerkomen van deze dakpannen. Voor zover bekend is hier nog nooit iemand bij gewond geraakt, maar gezien de intensiteit van dit soort incidenten is dat een kwestie van tijd. Vandaag of morgen gaat het een keer écht fout.

Inmiddels heeft overleg tussen de gemeente en Schiphol geleid tot een actieplan. Alle inwoners van de vortex-gevaren-zone krijgen van Schiphol persoonlijk een aanbieding om gratis hun pannen op het dak te laten vastschroeven. Een goed initiatief. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Maar….. Deze actie gaat van start….. na de zomer, na het vortexseizoen. En in de tussentijd blijft het een kwestie van hopen dat het niet gebeurt. Voor de fractie van AB is dit niet acceptabel. Indien de Aalsmeerbaan wel buitenbedrijf gesteld kan worden voor groot onderhoud op de luchthaven zelf, moet het ook mogelijk zijn de Aalsmeerbaan buiten bedrijf te stellen zolang de pannen nog niet vastliggen.

In de raad stuitte dit voorstel zowel op enig onbegrip maar gelukkig ook op bijval. Eén fractie vond het economisch onverantwoord Schiphol welke vorm van restrictie dan ook op te leggen. Een andere fractie hoonde de realiteitszin van het voorstel. Hier zou een rechter nooit zomaar in mee gaan. Alleen de fractie van PACT Aalsmeer had het helemaal begrepen. Zelfs als de rechterlijke macht de eis niet zo toewijzen, zou hier een krachtig signaal van uitgaan.

Maar ook buiten de raad veel onbegrip. Na het verlaten van de raadzaal werden raadsleden van AB gevraagd of zij wel goed bij hun hoofd waren. Hoe haal je het anders in je hersens om te proberen op te treden tegen Schiphol?

Ik weet niet waar we ‘de euvele moed vandaan hebben gehaald’ voor dit voorstel. Wel weet ik dat wij (nog) geen pan op ons hoofd hebben gekregen.

Jop Kluis