Inmiddels zit de huidige raad alweer ruim twee jaar. Bij Aalsmeerse Belangen hebben met het aantreden van deze raad ook een paar nieuwe gezichten hun opwachting gemaakt in de Aalsmeerse politie. Hoog tijd om eens nader kennis te maken met één van hen.

 1.  Wat is je naam?
  Dirk Stoker en ik ben 48 jaar. Ik heb twee zoons van 15 en 11 jaar die ik samen met hun moeder opvoedt.
 2. Wat is je beroep?
  Als ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGZinGeest in Hoofddorp ben ik casemanager van een groep mensen met een psychotische stoornis en/of borderline persoonlijkheidsstoornis.
 3. Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
  Door de gesprekken met Gertjan van der Hoeven over plaatselijke politieke zaken en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, landelijk en lokaal. Vanuit mijn werk heb ik daar veel affiniteit mee. Uitgenodigd op een fractievergadering trof ik mensen aan die begaan waren met Aalsmeer en Kudelstaart, die zich serieus ergens voor inzetten, kritisch denken en niet alleen maar aan de zijlijn blijven staan. Ook de  inspirerende gesprekken met Coq Scheltens en Peter Smolders hebben me enthousiast gemaakt. Tot mijn verrassing werd ik gevraagd een plaats in te nemen op de verkiezingslijst. Door de goede verkiezingsuitslag kwam ik aan de beurt om raadslid te worden.
 4. Wat is jouw raakvlak met AB?
  Wat me vooral opvalt is dat AB bestaat uit mensen met een vrije geest, die kritisch zijn en niet bang zijn om problemen eens vanuit een andere hoek te bekijken en er niet voor terugdeinzen, nu met een wethouder in het college, hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat maakt je soms niet populair, maar een feit is dat na deze periode er op veel achterstallige dossiers orde op zaken zal zijn gesteld. Hiermee doel ik  onder andere op de bestemmingsplannen, het lintenbeleid, het woonarkenbeleid en de bomenverordening.
 5. Wat wil je bereiken in de politiek?
  Politiek bedrijven heeft te maken met hoe je zou willen dat de wereld er uit zou moeten zien en hoe je vindt dat de mensen met elkaar om zouden moeten gaan. Dat klinkt nogal idealistisch, maar ik ga liever uit van een ideaal en kijken wat er mogelijk is dan de handdoek ik de ring te gooien en niets te doen. Die neiging zie je bij veel burgers door hun scepsis en wantrouwen  te aanzien van het politieke bedrijf. Niet geheel onterecht, maar niet constructief. Wat ik erg belangrijk vind is dat mensen zich zoveel mogelijk een deelnemer voelen van, en zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving die je samen maakt. Het woord zegt het al. Samenleven is een werkwoord. Dat mensen zijn ingebed door mee te kunnen doen, zich geaccepteerd voelen met al hun beperkingen, niet  uitgesloten worden van sociale circuits en niet van een uitkering moeten rondkomen die onder het bestaansminimum ligt. Ook zou ik willen dat mensen die het goed hebben, dat wil zeggen, werk, geld, gezondheid e.d. beseffen dat dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Je hoeft maar ziek te worden en je baan te verliezen, waardoor je je hypotheek niet meer kan betalen bijvoorbeeld. Dan zit je ineens aan de andere kant van de streep.
 6. Stel je hebt het voor het zeggen in Aalsmeer, wat zou je als eerste veranderen?
  Waar ik het eerste van af zou willen zijn alle grote projecten op het gebied van de grondexploitaties zoals Greenpark en de N2=1 e.d. De vorige colleges hebben zich de laatste jaren toegelegd op het geld verdienen door grondexploitatie. Daarmee hebben ze grote risico’s genomen en helaas is dat, mede door het slechte economische tij, tot nu toe een farce gebleken. Het zal nog een hele toer zijn daar zonder al te veel financiële kleerscheuren van af te komen.
 7. Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?
  Het leuke van de politiek is dat je mee denkt over onderwerpen waar je anders niet mee geconfronteerd zou worden, zoals bestemmingsplannen, veiligheid, grondexploitatie, financiën e.d. Na twee jaar begin ik steeds sneller de essentie van zaken door te krijgen. Daarmee ook meer gevoel te krijgen voor wat politiek gevoelig ligt en waar bijvoorbeeld een andere partij op wil gaan scoren. Waar ik me aan erger is het ambtelijk taalgebruik in sommige stukken, het slechte Nederlands: houdt het simpel, dat scheelt tijd en ergernis. Ook het vele gebruik maken van vindt ik soms zonde van het geld. Met gezond verstand kom je regelmatig ook heel ver. Het lijkt er soms op of de uitslag van een onderzoek wordt gebruikt om een bepaald besluit te legitimeren. Dat lijkt soms een beetje op het niet durven vertrouwen op je eigen kennis en kunde.
 8. Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten?
  Dat wisselt nogal per week, maar gemiddeld ben ik toch wel 10 tot 14 uur per week bezig. Gelukkig kan ik goed mijn eigen tijd indelen en kan dan zo weer een uurtje erbij pakken om wat stukken te lezen.
 9. Wat doe je naast je politieke activiteiten?
  Naast de zorg voor de kinderen en mijn werk als verpleegkundige, houd ik van lezen, muziek, sport en sta een aantal keren per jaar als vrijwilliger achter de bar in cultureel café Bacchus. Af en toe een toeristisch fietstochtje in de omgeving is voor mij al snel een dagje vakantie.
 10.  Wat zie je als belangrijkste politieke ontwikkeling (lokaal en landelijk) de komende jaren?
  Wat de landelijke politiek betreft maak ik me grote zorgen over de steeds grotere groep die dreigt buiten de boot te vallen, de toenemende werkloosheid, de individuele schuldenproblematiek met soms verlies van werk e.d. Ook de kosten voor de gezondheidszorg die al uit de hand zijn gelopen met aan de andere kant de oplopende werkdruk binnen de zorg waardoor de directe zorg aan bed verschraalt. Er is nu al een tekort aan handen aan het bed. Het werken in de gezondheidszorg heeft een slecht imago met als gevolg dat er veel te weinig jonge instroom is.
  Verder hoop ik dat de kiezers zullen zien dat de PVV zich heeft gediskwalificeerd door zich te gedragen als een onbetrouwbare coalitiegenoot en dat Wilders minder podium zal krijgen om zijn giftige en rancuneuze politiek te bedrijven.
  Op Europees gebied, maar ik me zorgen over de Euro, en hoe dat nu verder moet met Griekenland en straks mogelijk Spanje.
  Op lokaal terrein hoop ik dat ondanks de individualisering Aalsmeer en Kudelstaart nog altijd een rijk verenigingsleven blijven houden. Dat is  een belangrijk bindmiddel voor de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving. De gemeente heeft hierin ook verantwoordelijkheid.
 11. Wat zou je graag op de politieke agenda willen plaatsen?
  De vergrijzing, hoe zorg je dat ouderen actief blijven binnen de samenleving en zich niet alleen bezig houden met het Zwitserlevengevoel terwijl een andere groep ouderen alleen zit te verpieteren. Gelukkig is uit onderzoek gebleken dat de zorg voor ouderen die nog thuis wonen op peil is, maar het is wel belangrijk in de gaten te houden dat dit zo blijft. De problematiek van jongerenhuisvesting en de starters is al jaren actueel. Ook al valt er misschien niet veel geld aan te verdienen: meer aandacht voor sociale woningbouw en goedkope starterswoningen. Het idee dat een gemeente geld kan verdienen door grondexploitatie is door de huidige tijd achterhaald.
  Waar ik me verder zorgen over maak is de plannen voor bezuinigen op het jeugd en jongerenwerk. Daar moet zeer kritisch naar gekeken worden. Tieners zijn kwetsbaar en kunnen door hun deelname aan jeugd en jongerenactiviteiten zich meer geborgen voelen, mochten ze dat thuis missen. Het jeugd en jongerenwerk heeft een signalerende en corrigerende functie en stimuleert positief gedrag.
  De tendens van decentralisatie van overheid naar gemeentes bijvoorbeeld door de invoering van de Wet Werken Naar Vermogen legt een zware druk op het gemeentelijk apparaat. In de uitvoering moet je letten op de directe zorg of begeleiding die nodig is en niet in de val stappen eerst weer een heel bureaucratisch apparaat op te tuigen. Houdt het simpel zodat de professionals hun werk kunnen doen.
  Wat ik verder erg belangrijk vind, ook al is het moeilijk hier een concreet politiek item van te maken, is het wijd verbreide idee dat je van consumeren gelukkig wordt. Het is moeilijk weerstand te bieden aan het dictaat van de commercie met de grote media als hun spreekbuis. Het najagen van het verkrijgen van materie vervreemdt mensen van zichzelf en elkaar. Het zou al heel wat zijn als iedereen zich hier meer van bewust zou zijn en daarnaar probeert te leven. Het gaat er om wat kan je in je eigen kleine kringetje betekenen voor de ander.
 12.  Wat mag van jou per direct van de politieke agenda verdwijnen?
  Laat ik zeggen dat ik wil dat er gestopt wordt met elke vrije kavel in Aalsmeer vol te bouwen met dure koophuizen. Aalsmeer heeft nog weinig groen en ik vind het jammer dat er weer huizen en kleinschalige bedrijvigheid in het gebied van de voormalige kwekerijen aan de Stommeerkade staan gepland. Het had een prachtig groengebied kunnen worden!
 13. Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?
  Mijn held is Nelson Mandela. Nu al jaren een vrij man, maar heeft wel 26 jaar op Robbeneiland gezeten. Zonder rancune is hij weer om de tafel gaan zitten met zijn vroegere tegenstanders die gezorgd hebben dat hij gevangen kwam te zitten. Hij heeft een belangrijke basis gelegd voor een Zuid-Afrika zonder Apartheid.
 14. Wil je nog iets delen met de lezers van AB HAC et AB HOC?
  Blijf nieuwsgierig, laat je informeren over wat er speelt in het Aalsmeerse en Kudelstaartse.
  Word actief! Je maakt er deel van uit!