Toen ik het las dacht ik eerst, nou dat valt nog wel mee, maar een tweede blik op het artikel deed mijn wenkbrauwen fronsen. Want wat was de informatie die ik tot mij nam onzorgvuldig en niet compleet. Ik zal de lezer niet vermoeien met de totale opsomming, maar noem even de hoogte punten; er zijn in Nederland 18 miljoen vissen die als huisdier worden gehouden, verder zijn er 2,6 miljoen katten en 1,5 miljoen honden. In de opsomming van huisdieren vinden we verder de duiven, zang en siervogels, reptielen, knaagdieren, fretten en konijnen. Alles bij elkaar opgeteld zijn dat er zo’n slordige 30 miljoen. Maar de lijst is verre van compleet, want de paarden, pony’s, geiten en ezels worden naar het schijnt, niet tot de huisdieren gerekend. Ook de veestapels van de boeren; koeien, varkens, schapen en nog meer paarden zijn niet meegenomen in een totaal optelling. Verder mis ik de dieren in de diverse dierentuinen, vlindertuinen en nog bestaande circussen. Als laatste natuurlijk de dieren die in de vrije natuur leven, de otters, vogels, vissen, ganzen en eenden, met als onbetwist grootste populatie: de insecten. Van de laatste soort schijnen er, volgens de biologen die er voor doorgeleerd hebben, in Nederland 70 biljoen rond te kruipen, te vliegen of anderszins te leven.

Dus wanneer we alles bij elkaar optellen zitten we dicht tegen een totale dieren populatie van 100 biljoen. Voor alle duidelijkheid, de levende organismen zoals virussen en bacteriën worden niet meegeteld. Dit alles overdenkend kun je de conclusie trekken dat we in ons kleine land een hoge dierdichtheid hebben en dat we, om nog enig tegen gewicht aan de dieren te bieden, nog wel een paar duizend vluchtelingen kunnen opnemen, want qua mensen is het land wel druk bevolkt, maar nog niet vol, nee, vol wordt het pas wanneer we alle dieren gaan meetellen.

 

Dick kuin

11 december 2015