Stil I

Soms is stilte zeer aangenaam. Bijvoorbeeld om op de poel vanuit je bootje de vogeltjes te kunnen horen. Uit eigen ervaring weet ik dat het bijna altijd aanwezige vliegtuiggeluid weg wordt gefilterd, zoals mensen die naast het spoor wonen ook de treinen niet meer horen. In de relatieve stilte op de poel is het op zomerdagen soms een kakafonie aan herrie. Boten met motoren, maar sinds enkele jaren vaak ook voorzien van een geluidsinstallatie. Vrije tijd doorbrengen met muziek is prachtig, maar om daar nu de rustzoeker onontkoombaar van mee te laten genieten, is wat anders. Om de geluiden van de poel op aanvaardbaar niveau te houden, is het nodig een regel te hebben die gerespecteerd dient te worden. Om die reden heeft Aalsmeerse Belangen de motie ingediend waarin we de oproep doen om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen, zodat het duidelijk is dat hinderlijke herrie niet mag. Het gaat niet om het geluid dat over de Westeinder schalt met diverse zomerse evenementen. Het gaat juist om het geluid op de dagen dat de twijfel toeslaat of de pramenrace vandaag vaart in plaats van de 2e zaterdag in september… Het zou mooi zijn wanneer de motie in de volgende raadsvergadering wordt aangenomen, zodat we in het volgende vaarseizoen de eenden en andere vogels weer, met alle ruis van de zilveren vogels, als herrieschoppers op de poel kunnen horen.

Helma Persoon

Fractievoorzitter Aalsmeerse Belangen

images