Tijdens de opening van de Feestweek Aalsmeer op zaterdag 5 september hebben leden van Aalsmeerse Belangen op de Braderie in het Dorp een kraam bemand. Door middel van een prijsvraag werd bij inwoners de kennis van de Aalsmeerse historie op de proef gesteld en Coq Scheltens heeft voor de liefhebbers een aantal van de door haar gemaakte politieke spotprenten gesigneerd.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 lanceerde AB bovendien een aantal speerpunten voor het nieuwe verkiezingsprogramma:

1. Samenwerking met de gemeente Uithoorn
Uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling? Gaan we fuseren? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo nee, waarom niet?
2. Herinrichting van het Raadhuisplein
Waar gaan we bouwen en hoe hoog? Komt er een passantenhaven? Gaan we ondergronds parkeren?
3. Jeugd en Jongeren
Hangjongeren, sport- en vrijetijdsvoorzieningen, jeugdhonken.
4. Woningbouw voor doelgroepen
Bouwen voor jongeren, starters, senioren en gehandicapten. Hoe breken we nu eindelijk de macht van de projectontwikkelaars?
5. Aalsmeer weer mooi en groen
Stop van de kapwoede; dagelijks onderhoud van groen en wegen moet veel beter; wegwerken achterstallig groot onderhoud; aanpak zwerfvuil.
6. Cultuur en recreatie
Beschermd dorpsgezicht; Korenmolen De Leeuw; toekomst van De Bovenlanden; toekomst van de Westeinder en de watersport.
7. Wijkgericht werken
Wordt het werk van de wijkraden door de gemeente voldoende serieus genomen? Kunnen en moeten we het werk van de wijkraden beter ondersteunen?

U kunt de flyer via deze link downloaden.

Bij AB hoeft u geen lid te zijn om ‘gehoord’ te worden. Maar AB heeft natuurlijk wel de steun van iedereen die voor Aalsmeer kiest hard nodig.
Door lid te worden van AB voor € 25 per jaar geeft u die steun en kunt u meepraten. Kijk elders op deze website voor meer informatie of bel 0297-343246.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!