Uit persbericht 102 van de gemeente Aalsmeer (Informatief Beraad over wijkgericht werken):

Geen politiek debat, maar uitwisseling van kennis tussen burgers en deskundigen.!!!!

en

De politieke partijen kunnen tijdens de bijeenkomst kort hun eigen ideeën toelichten?????