1. Wat is je naam?

Tol, Daniël Franciscus, roepnaam Danny.

 1. Wat is je beroep?

Bouwkundig inspecteur/analist vanuit zelfstandige onderneming.

 1. Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?

In 2009 sprak Coq Scheltens mij tijdens een markt in de Zijdstraat aan. Ik kende Coq al via Scoutinggroep WIOL & Willem Barendsz, maar nu had ze een vraag op politiek niveau. Ze zei iets in de trant van: ‘zou je lid wil worden van Aalsmeerse Belangen, want jij past wel in onze partij’. Door er even met elkaar over te praten begreep ik dat ze bedoelde, of ik de fractie wilde versterken. Ik zegde niks direct toe en mocht er een paar nachtjes over slapen. Korte tijd daarna sprak ook Peter Smolders mij aan en legde een soortgelijke vraag bij mij neer. Aan de ene kant leek mij de politiek ingaan niet haalbaar, maar aan de andere kant realiseerde ik me dat je eigenlijk elke dag al bezig bent met onderwerpen waar je politiek van kunt maken. Ik ben zodoende lid geworden, heb mij verkiesbaar gesteld en ben uiteindelijk, na doorschuiven van Gertjan van der Hoeven en Helma Persoon, op de zesde zetel terechtgekomen.

 1. Wat is je raakvlak met AB?

Vooropgesteld vind ik dat er in onze gemeente maar één politieke partij bestaat die in brede algemene zin en zonder landelijke politieke of geloofsovertuigende invloeden de belangen van de burgers, bedrijven en instellingen kan vertegenwoordigen: Aalsmeerse Belangen. Ik voel me prettig bij deze partij en vind het ook fijn om samen te werken met de mensen die zijn aangesloten bij AB.

 1. Wat wil je bereiken in de politiek?

Door mijn gezicht te laten zien en mijn stem te laten horen wil ik graag het begrip ‘politiek’ bij de mensen meer onder de aandacht brengen. Dat lijkt misschien weinigzeggend maar het woord politiek alleen al schrikt vaak mensen af, ze vinden het maar niks en hebben weinig vertrouwen in de mensen in de politiek. Dan bedoelen ze overigens wel vaak de landelijke politiek. Maar als je ze vervolgens vraagt: En wat zou u dan willen veranderen? Dan zijn ze zonder het zelf door te hebben ineens zelf ook bezig met de politiek. Ik spreek zodoende vaak mensen in mijn omgeving aan en vertel dan dat politiek in ons allemaal zit. Maar dit is natuurlijk niet alles, er moet hard worden gewerkt om onze bijzondere gemeente ondanks alle veranderingen leefbaar en mooi te houden. Er is al veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker niet ophouden. Mijn belangrijkste aandachtspunten op politiek niveau, die ik overigens deel met mijn andere fractieleden, zijn het herindelen van gronden/ruimtelijke ordening, handhaving en veiligheid (bouwen, milieu en woonschepenbeleid), bescherming van bijzondere dorpsgezichten, duurzaamheid, bouwprojecten en ‘het contact met de burger’. Ik hoop te bereiken dat mijn volledige inzet ten goede komt aan onze gemeente en dat de burgers ervaren dat politiek bedrijven echt zin heeft.

 1. Stel je hebt het voor het zeggen in Aalsmeer, wat zou je als eerste veranderen?

Als ik het voor het zeggen had in onze gemeente (en de Wet zou het toelaten) dan zou ik de vervuiling van de openbare ruimte hard aanpakken. Iedere burger die constateert dat een andere burger ergens afval deponeert waar het niet mag, en dit geldt ook voor hondenpoep, mag die persoon bekeuren. Je mag dan kiezen: € 250,- per overtreding en contant betalen, of vijf werkdagen onbetaald samen met de Meerlanden de openbare ruimte van de gemeente schoonmaken. Ik denk dat we met gemak binnen één jaar de schoonste gemeente van Nederland zijn. Maar dit is natuurlijk niet mogelijk, alleen bevoegde ambtenaren (BOA’s) mogen personen bekeuren, en die worden ook met andere belangrijke zaken op pad gestuurd. Het komt dus grotendeels aan op onszelf, inderdaad, ‘de burger’. Kortom, spreek elkaar aan op gedrag en houdt onze gezamenlijke leefomgeving schoon.

 1. Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?

Eigenlijk vind ik het hele proces voorafgaand aan de besluitvorming heel boeiend om te volgen, maar de discussies voeren met anderen vind ik het meest interessant. Ik erger mij het meeste aan mensen die niet eerlijk zijn, omdat er dan niet op een constructieve wijze valt te discussiëren. Mijn vertrouwen in die mensen is dan geschaad en dat komt dan meestal niet meer goed.

 1. Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten?

Ik besteed gemiddeld zo’n 20 uur per week aan alle politieke activiteiten. De meeste tijd zit in het lezen van stukken, het vergaderen en het bijwonen van allerlei informatieve bijeenkomsten. Daarnaast besteed ik ook tijd aan gesprekken met burgers en de behandeling van e-mail en brieven.

 1. Wat doe je naast je politieke activiteiten?

Naast de politiek en mijn drukke werk als zelfstandige ben ik ook nog steeds lid van Scouting, daar ben ik al jaren LoodschenStamcoördinator. De LoodschenStam is de groep leden van 18 jaar en ouder die eens in de paar maanden een gezellige activiteit met elkaar hebben. En sinds twee jaar mag ik ook als de decembermaand net gestart is even de bijzondere rol van ‘stokoude man met witte baard’ aannemen. Als je even echt iemand anders wil zijn en je wilt kinderen een bijzondere ervaring geven dan is dat echt een aanrader.

 1. Wat zie je als belangrijkste politieke ontwikkeling (lokaal en landelijk) de komende jaren?

Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Het is helaas het eerste wat in me opkomt en wat zeker in de volgende raadsperiode ook nog actueel zal zijn. Dan bedoel ik niet het bezuinigen op zich, maar wel het werken naar bewustwording. Er is bewustwording nodig om anders te werk te gaan. We zullen nog efficiënter met tijd en geld moeten omgaan en harder moeten werken om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Oftewel ‘meer doen met minder’.

 1. Wat zou je graag op de politieke agenda willen plaatsen?

Als je naar de agenda’s van het Beraad en Raad kijkt dan zitten die vaak al behoorlijk vol met uiteenlopende onderwerpen. Maar als het zou gaan om een onderwerp waar we misschien eens met alle fracties en het college over zouden kunnen debatteren is: Schiphol c.q. de overlast van vliegtuigen. Naar aanleiding van een flink aantal dakpannen die onlangs van een woning in de A.H. Blaauwstraat werden afgezogen heeft mijn collega raadslid Dirk Stoker in het Beraad van 29 maart sterk geformuleerde vragen neergelegd bij portefeuillehouder Ulla Eurich. Ze is er hard mee bezig en de laatste woorden zijn nog niet gesproken. Helaas is de realiteit nog steeds dat we als gemeente met de rug tegen de muur staan als er een vliegtuig weer eens voor overlast zorgt. Zoals Dirk al zei: ‘het zou goed zijn als Schiphol een keer zijn excuus aanbiedt’. Persoonlijk vind ik dat dat een mooi begin zou zijn van een dialoog met de bestuurders van Schiphol. Overigens vindt op woensdag 25 april een bewonersbijeenkomst plaats over Schiphol en het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel. Ik ben benieuwd wat de voorzitter Hans Alders ons komt vertellen.

 1. Wat mag van jou per direct van de politieke agenda verdwijnen?

Eigenlijk vind ik alle agendapunten die we behandelen goed, maar er schiet wel gelijk een ‘Krokettenmotie’ in gedachten die is aangenomen (zelf was ik helaas niet bij die vergadering). De motie heeft ervoor gezorgd dat er tijdens Raadsvergaderingen een broodje kroket wordt uitgedeeld als de vergadering later wordt dan 23.00 uur. Ik vind de gedachte van een hapje eten na drie uur vergaderen heel goed, maar waarom geen broodje kaas met tomaat? Ik ben namelijk flexitariër en vind het dus niet nodig om elke dag een stuk dood dier te eten. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus wat mij betreft mag de kroket voortaan wegblijven en worden vervangen door kaas.

 1. Wie is je (politieke) held of voorbeeld?

Ik zou kunnen teruggaan in de tijd om iemand te bedenken, maar in de politiek vind ik het belangrijker om vooruit te kijken. En dan springt Gertjan van der Hoeven, met in 2010 de meeste stemmen, als eerste in mijn gedachten. Als wethouder, portefeuillehouder en als mens vind ik Gertjan heel goed presteren en ik hoop dat hij dit werk nog lang wil en kan doen.

 1. Wil je nog iets delen met de lezers van AB HAC et AB HOC?

Hierbij nodig ik iedereen uit om eens op de laatste zaterdag van iedere maand tussen 15.00 – 17.00 uur (behalve tijdens zomerreces) naar onze AB-inloopmiddag in De Oude Veiling in de Marktstraat te komen. Dat is een mooie plek om je stem als burger aan onze fractie te laten horen, het mag over van alles gaan. Maar het mag ook over koetjes en kalfjes gaan, dat kan ook heel gezellig zijn!