VVD-woordvoerder tijdens de raadvergadering:

“We moeten dit soort grote infra-projecten voortaan maar niet meer financieren uit risicovolle grondexploitaties.”

Zucht tijdens vergadering van de AB-fractie:

“Jammer dat voortschrijdend inzicht niet met terugwerkende kracht kan worden ingezet.”